Er is een historische ontdekking gedaan van een mensachtige soort die al eerder dan de mens op twee benen liep

door Skip

02 Januari 2019

Er is een historische ontdekking gedaan van een mensachtige soort die al eerder dan de mens op twee benen liep
Advertisement

De geschiedenis van het archeologisch onderzoek naar de mens zou mogelijk herschreven kunnen worden naar aanleiding van een skelet van een vrouwelijk exemplaar genaamd Little Foot. Zij leefde ongeveer 3.67 miljoen jaar geleden en toont de eerste bewijzen ervan dat ze op twee benen kon lopen. Daarnaast kan ze mogelijk deel uitmaken van een aparte soort die door onderzoekers mogelijk niet is herkend. De opgravingswerkzaamheden hebben 20 jaar geduurd en nu dit klaar is trekken de onderzoekers hun conclusies.

via University of Witwatersrand

Advertisement
University of Witwatersrand

University of Witwatersrand

De bijnaam Little Foot is afgeleid van de kleine botjes waaruit een voet bestaat en die als eerste werden gevonden. Het verhaal van Little Foot begint in 1994, toen paleo-antropoloog Ronald Clarke aan het rommelen was in enkele dozen in de werkplaats die stond bij een archeologische vindplaats in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika.

Bij een eerste onderzoekje stelde Clarke vast dat het om botten ging die toebehoorden aan een Australopithecus-exemplaar, een op een aap lijkende mensachtige die leefde voordat het geslacht Homo zich verspreidde.

Advertisement
University of Witwatersrand

University of Witwatersrand

Clarke en zijn collega begonnen met de reconstructie van het skelet. Ze haalden alle kleine stukjes bot bij de vindplaats vandaan. De hele klus heeft twintig jaar gekost omdat "de botten zachter waren dan het materiaal dat eromheen zat."

Tijdens de opgravingen beseften de experts hoe ingewikkeld de voeten in elkaar zaten, wat tot het vermoeden leidde dat Little Foot tweevoetig was, anders dan bij de Australopithecus-apen het geval was die meestentijds in bomen leefden.

Bovendien lukte het de archeologen ook om het skelet voor 90% compleet te maken. Dat is een ongelofelijk percentage als je bedenkt dat Lucy, de beroemdste Australopithecus, maar voor 40% compleet is. Dankzij het grote aantal vondsten dat is gedaan kon de hypothese naar voren worden geschoven dat Little Foot een eigen soort op zich zou zijn die waarschijnlijk gedurende korte tijd naast de eerste soorten van het geslacht Homo heeft geleefd.

Dit is een enorm belangrijke ontdekking voor de archeologische sector, waar men nu npg meer weet over de evolutie die tot de Homo sapiens sapiens heeft geleid.

Bron:

Advertisement