Mensen die tegen vaccins zijn, vormen een bedreiging voor het leven op de planeet: dat zegt de WHO

Janine image
door Janine

02 Februari 2019

Mensen die tegen vaccins zijn, vormen een bedreiging voor het leven op de planeet: dat zegt de WHO
Advertisement

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst samengesteld met alle bedreigingen die een gevaar voor het leven van de mens vormen in 2019: bovenaan de lijst staan ziekten waarvoor geen genezing bestaat, maar het absurde is om in dezelfde lijst ook degenen te vinden die tegen behandeling voor andere ziekten zijn. We hebben het over de antivaccinistische tendens die volgens de WHO een reëel gevaar vormt voor het leven op aarde.

via World Health Organization

Mensen die tegen vaccins zijn, vormen een bedreiging voor het leven op de planeet: dat zegt de WHO - 1

Milieuvervuiling in steden, klimaatverandering, niet-overdraagbare ziekten (kanker, diabetes en hart- en vaatziekten...), onzekere levensomstandigheden, antibioticaresistentie, zeer besmettelijke virussen (zoals Ebola) en schaarse gezondheidszorg zijn enkele van de grootste problemen op onze planeet. Er is echter nog een andere factor die, in tegenstelling tot de andere, in nauw verband staat met de beslissingsmacht van de mens: de tendens niet gevaccineerd te worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie hecht veel belang aan het anti-vaccinisme, degenen die zich tegen het toedienen van vaccins verzetten. In feite vallen ze binnen de bedreigingen die de levens van de bewoners op aarde ernstig in gevaar zouden kunnen brengen.

Zoals de organisatie meldt, "voorkomen de vaccins de dood van 2-3 miljoen mensen, waaraan 1,5 miljoen zouden kunnen worden toegevoegd als de wereldwijde vaccinatie-dekking zou verbeteren".

Op de vraag waarom sommige mensen een remedie voor dodelijke ziekten zouden willen weigeren, antwoordt de WHO: "De reden waarom mensen ervoor kiezen niet gevaccineerd te worden is zeer complex." Zelfgenoegzaamheid, moeilijke toegang tot vaccinaties, gebrek aan vertrouwen in instellingen zijn de redenen achter de aarzeling van vaccinatie.

Het risico dat de WHO heeft geprobeerd over te brengen in haar rapport is dat de vrije wil van mensen een tweesnijdend mes kan zijn tegen het overleven van de mens zelf.

Source:

 

Advertisement