Kobalt, een mineraal dat net zo kostbaar is als vervloekt

Janine image
door Janine

06 Februari 2019

Kobalt, een mineraal dat net zo kostbaar is als vervloekt
Advertisement

Stel je voor dat je in een beveiligde ruimte grote hoeveelheden staven goud, diamanten en alle soorten kostbare voorwerpen hebt, maar dat je er op geen enkele manier toegang toe hebt en dat je gedwongen bent op straat te leven, gekleed in vodden en bedelend om geld.

Een paradox die werkelijkheid is voor de bevolking van de Democratische Republiek Congo: met een BBP per hoofd van de bevolking van $450, scoort het 176 op 189 in de wereld voor niveaus van menselijke ontwikkeling, hoewel het enorme reserves bevat van de meest waardevolle grondstoffen, inclusief kobalt.

Julien Harneis/wikimedia

Julien Harneis/wikimedia

Kobalt is een uiterst nuttig chemisch element, omdat het op duizenden manieren wordt gebruikt: van de elektroden van accu's voor auto's tot legeringen voor de productie van gouden sieraden en staalsoorten voor gereedschap; van magneten en katalysatoren voor petrochemie en chemie tot radiotherapie; tot zijn theoretisering als bom. Een materiaal dat zo kostbaar is om een fortuin te vertegenwoordigen voor degenen die het bezitten, en toch is het dat niet.

De helft van de bekende kobaltvoorraden bevindt zich in de Democratische Republiek Congo - een feit waardoor het de grootste producent ter wereld is. Toch is dit mineraal - net als alle andere grondstoffen die het land heeft - een vloek voor zijn bevolking, dat er niet in materiële termen profijt van heeft en tot de armsten op de planeet behoort.

Advertisement
Rei-artur/wikimedia

Rei-artur/wikimedia

Als de Congolezen in mijnen graven om dit en andere kostbare mineralen eruit te halen, zelfs minderjarigen, in onmenselijke omstandigheden en beroofd van alle fundamentele rechten, zijn het helaas de multinationals en de Chinese overheid, die de winsten delen met de heersers die aan de macht zijn. Dit verklaart de onrustige geschiedenis van het land, gekenmerkt door broedermoordoorlogen, staatsgrepen en de dictatuur van Mobutu Sese Seko, gevolgd door Kabila, vader en zoon, en die de laatste verkiezingsresultaten in twijfel ziet. Conflicten en botsingen die het land in chaos en ellende hebben gegooid en de infrastructuur hebben vernietigd.

Als de heersers de royalty's uit de mijnbouw investeerden, konden ze de levensomstandigheden van de 82 miljoen Congolezen, nu 75% in de landbouw werkzaam, in een verwoest land waarin de akkerbouwgronden slechts 4% vertegenwoordigen, radicaal verbeteren. Het is goed om na te denken over de menselijke en ecologische kosten van het welzijn van de zogenaamde ontwikkelde samenlevingen.

Advertisement