Een wrak gevonden in de Nijl toont aan dat de historicus Herodotus gelijk had: de schepen van die tijd waren in baksteen bedekt met papyrus

Janine image
door Janine

02 April 2019

Een wrak gevonden in de Nijl toont aan dat de historicus Herodotus gelijk had: de schepen van die tijd waren in baksteen bedekt met papyrus
Advertisement

De Historiën van Herodotus (484 v. Chr. - 430 v. Chr.) vertegenwoordigen een van de eerste historiografische werken van het Westen. We weten dat het werk voornamelijk is geschreven om in het openbaar te worden voorgedragen en dit heeft wetenschappers er vaak toe gebracht zich af te vragen of de Griekse geschiedschrijver antwoordt op de realiteit van de feiten. Een schip, ondergedompeld in de wateren van de Nijl, bracht de kwestie over de waarheid van de verhalen van Herodotus weer onder de aandacht.

via Institute of Archaeology

Advertisement
Belov, IJNA, 2013

Belov, IJNA, 2013

In het boek Euterpe (het tweede van zijn werk), in hoofdstuk 96, beschrijft Herodotus een bepaald schip genaamd baris. De beschrijving van de historicus leek om twee redenen onbetrouwbaar: ten eerste leek het schip weinig conventioneel; ten tweede waren er geen bevindingen die de woorden van Herodotus bevestigden.

De kwestie werd geruime tijd aan de kant geschoven, totdat in 2018 Schip 17 werd gevonden, een heel bijzonder type boot dat de woorden van de Griekse historicus lijkt te bevestigen. Het lijkt erop dat het schip rond de 7e eeuw voor Christus werd gebouwd en dat het bijna 2500 jaar lang ondergedompeld bleef in de wateren van de monding van de Nijl, nabij de oude stad Heracleion (of Thonis).

Advertisement
Davies, N. de G., 1901-1902

Davies, N. de G., 1901-1902

In zijn boek vertelde Herodotus over een schip gebouwd van met papyrus beklede stenen en een roer dat, terwijl het door een gat in de kiel liep, de hele scheepsromp doorkruiste. De ontdekking van het Schip 17 bevestigt overvloedig de woorden van de oude historicus: de voegen van de rompbekleding zijn op zodanige manier gespreid dat ze de indruk wekken tegenover een bakstenen muur te staan. Dezelfde pennen, oftewel de verbindingen waardoor de planken van het schip bij elkaar blijven, lijken op die beschreven door Herodotus.

Er zijn ook tegenstrijdigheden gevonden tussen het Schip 17 en de baris beschreven door Herodotus: de Herodotiaanse pennen waren kleiner en werden gevormd als ribben die de acacia-platen van de boot bij elkaar hielden, terwijl de pennen van het Schip 17 groter zijn; bovendien had de baris geen versterkingsframes, aan de andere kant heeft het Schip 17 er meerdere. Deze tegenstrijdigheden, legde Damian Robinson uit, directeur van het Oxford Center for Maritime Archeology, kunnen gemakkelijk worden verklaard door aan te nemen dat de baris van Herodotus kleiner was dan het schip dat in de Nijl werd gevonden.

Christoph Gerigk/Franck Goddio/Hilti Foundation

Christoph Gerigk/Franck Goddio/Hilti Foundation

De ontdekking van dit oude schip - het resultaat van de halsstarrigheid van de archeoloog Alexandre Belov - vertegenwoordigt een nieuwe bevestiging van de waarheid van de woorden van de historici van het oude Griekenland. Een bevestiging dat veel van wat ze zeiden waar was en dat we nog lang niet alle mysteries van de oude wereld kennen.

Source: https://www.theguardian.com/science/2019/mar/17/nile-shipwreck-herodotus-archaeologists

Advertisement