Het regime van Stalin vermoordde 22.000 mensen in het Bloedbad van Katyn en wist de nazi's de schuld te geven

door Skip

08 Augustus 2019

Het regime van Stalin vermoordde 22.000 mensen in het Bloedbad van Katyn en wist de nazi's de schuld te geven
Advertisement

De Tweede Wereldoorlog was een van de meest ingewikkelde en afgrijselijkste gebeurtenissen die zijn stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van Europa. Nu nog steeds heeft dat voor miljoenen mensen onaangename gevolgen wat betreft de vele mensen die er niet zijn en de verwoesting die is aangericht. Er zijn vele zwarte bladzijdes, sommige zaken zijn nog gedeeltelijk een raadsel, maar zijn andere zaken mettertijd door onderzoek opgehelderd.

Een van deze zaken is de slachting in de bossen van Katyn. Dit is een bloedbad van grote proporties, dat steeds verder in de vergetelheid raakt.

Advertisement
Unknown/ Wikimedia

Unknown/ Wikimedia

In 1940 lieten in de bossen van Katyn 22.000 Polen het leven, onder wie burgers en officieren, door toedoen van strijdkrachten van het Rode Leger. De nazi's kregen aanvankelijk de schuld van het bloedbad omdat er een reeks valse getuigenverklaringen zijn afgelegd tijdens het proces van Neuremberg.

Advertisement
Unknown/Wikimedia

Unknown/Wikimedia

Veel van de slachtoffers waren bevelhebbers, gendarmes, politiemensen, soldaten officieren en burgers die gevangen zijn genomen toen de Duitsers en de Sovjets Polen hadden verslagen in 1939. Deze mensen werden daarna naar verschilllende detentiekampen gestuurd. Het jaar daarna gebruikten de Sovjets hen om het zojuist geknechte Polen pijn te berokkenen, en zo het land nog verder te verzwakken. In Polen gold namelijk de regel dat iedere afgestudeerde officier moest worden. Door officieren uit de weg te ruimen werd ook meteen de heersende en hoogst geschoolde klasse uit de weg geruimd. Bewijs van deze intenties blijkt uit het feit dat Stalin heeft bevolen om ook de gezinnen van de officieren te deporteren naar Kazakstan en Siberië. Daarmee was hij ook af van de volgende generatie intellectuelen en welgestelden.

Hoewel dit besloten was door de Sovjet-Unie, handelden zij naar de afspraak die ze hadden met Nazi-Duitsland. De twee grootmachten stonden ideologisch gezien lijnrecht tegenover elkaar, maar zij bleven door het Moolotov-Ribbentrop-pact wel bondgenoten tot 1941. In dit pact was de verdeling van de Baltische landen en Polen geregeld.

German official photographer

German official photographer

Men kwam aan de weet over het bloedbad in 1943. Dit veroorzaakte logischerwijs dat er aan alle mogelijke samenwerking en diplomatieke betrekkingen tussen de Poolse regering (in ballingschap in Londen) en de Sovjet-Unie een einde kwam. Deze laatsten probeerden echter decennialang de onderzoeken te dwarsbomen door beschuldigingen keihard te ontkennen en te zeggen dat het regime van Hitler verantwoordelijk was.

Pas in 1990 kwam de waarheid pas eindelijk boven water en werd de NKVD (Bureau binnenlandse zaken) door Rusland verantwoordelijk gesteld voor het opdracht geven tot het Bloedbad van Katyn en voor de poging het in de doofpot te stoppen in de jaren erna.

Jake/Flickr

Jake/Flickr

Doordat de slachting werd toegegeven kon het regime van Stalin nog verder worden doorgrond. Het regime zelf werd ook gekenmerkt door een sterke hang naar het willen onderdrukken en had het een imperialistisch karakter. Ondanks dat er schuld is bekend wacht Polen nog altijd op de officiële documenten van de slachting, inclusief het uitvoeringsbevel dat volgens bronnen, door Stalin zelf zou zijn ondertekend.

Bron:

Advertisement