Demonen, muizen en beerputten: de situatie van de toiletten en het rioolstelsel in het oude Rome

Janine image
door Janine

28 April 2021

Demonen, muizen en beerputten: de situatie van de toiletten en het rioolstelsel in het oude Rome
Advertisement

Sanitaire voorzieningen waren in het oude Rome veel geavanceerder dan in andere oude steden: er waren riolen, openbare latrines, toiletten en andere infrastructuren, maar deze leken de verspreiding van problemen met sanitaire voorzieningen niet te kunnen beheersen. In Rome bevindt zich een van de oudste riolen ter wereld, de Cloaca Massima. Deze werd gebouwd aan het einde van de 6e eeuw voor Christus en, al meer dan 2500 jaar actief, de Cloaca Massima functioneert nog steeds.

via daily.jstor.org

Advertisement
phys/pinterest

phys/pinterest

Ondanks het belang van de Cloaca en zijn charme als historisch artefact, kunnen we niet anders dan de problemen vanuit hygiënisch oogpunt beschouwen: de riolen en oude Romeinse watersystemen voldoen in feite niet aan de eisen en behoeften van de moderne tijd. Tegenwoordig zijn we geneigd te denken dat de riolering wordt gebruikt om het vuilnis op straat en het afval dat uit de toiletten komt te verzamelen, maar het oude Romeinse rioleringssysteem ontstond voor de afvoer van water en niet voor het verwijderen van vuil. Bijna alle particuliere woningen hadden toiletten die niet op het riool waren aangesloten: ze worden beschreven als "beerput-toiletten” en bevonden zich vaak in de keuken. Het ingezamelde afval werd vervolgens verkocht aan boeren, die het gebruikten als meststof, of werd in de moestuinen gebruikt om de planten te bemesten.

Advertisement
phys/pinterest

phys/pinterest

De hygiënisch-sanitaire situatie van het oude Rome was niet erg rooskleurig: ook de openbare toiletten werden vanuit hygiënisch oogpunt als riskant beschouwd. Ze waren vochtig, vies, bevonden zich in kleine ruimtes en bestonden uit lange zitplaatsen met gatvormige openingen. Sommige latrines waren gratis, voor andere was een kleine bijdrage vereist. Maar naar openbare toiletten gaan was geen bijzonder aantrekkelijke optie: men dacht dat ratten en kleine parasieten uit de toiletten kwamen. In openbare toiletten werd vaak de godin Fortuna geportretteerd, een soort "beschermengel" die de gast beschermde. Bovendien dacht men dat er demonen uit de zwarte gaten van de riolen kwamen die zich daar verstopten: misschien vermeden de Romeinen ook om die reden de verbindingen tussen de riolering en de toiletten van de huizen. Kun je je zulke omstandigheden voorstellen?

Advertisement