Duitse priesters dagen het Vaticaan uit en zegenen homo's van hetzelfde geslacht

Janine image
door Janine

20 Mei 2021

Duitse priesters dagen het Vaticaan uit en zegenen homo's van hetzelfde geslacht
Advertisement

In maart 2021 kondigde de Katholieke Kerk, in het bijzonder de Congregatie voor de Geloofsleer, aan dat priesters geen enkele vorm van zegen zullen kunnen geven aan een homoseksueel paar dat is getrouwd of verbonden door een burgerlijke unie, omdat "de Kerk de zonde niet kan zegenen". Paus Franciscus, die herhaaldelijk positief heeft gereageerd op homoseksuele verbintenissen, keurde het standpunt van de Congregatie voor de Geloofsleer goed. Volgens de paus hebben homoseksuele gelovigen dus het "recht om zich te verenigen en Gods wil te realiseren", maar waarom hebben ze niet het recht om zijn zegen te ontvangen?

via bbc.com

Not the actual photo - Shannon Douglas/Unsplash

Not the actual photo - Shannon Douglas/Unsplash

Volgens sommigen komt het verbod van de kerk op zegeningen ook naar voren als reactie op de opvattingen van enkele Duitse bisschoppen, die voorstander waren van homoseksuele zegeningen en verbintenissen. In Duitsland is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht namelijk legaal sinds 2017. Het verbod op het zegenen van homoseksuele verbintenissen en stellen heeft daarom voor opschudding en onenigheid gezorgd in het land, maar heeft de priesters niet tegengehouden, die de beweging #liebegewinnt - liefde wint - begonnen, waarbij ongeveer 100 katholieke kerken betrokken waren, van Berlijn tot München. De priesters daagden daarom de woorden van het Vaticaan uit en boden niettemin zegeningen aan homoseksuele paren: "de stellen die deelnemen zouden, evenals alle andere paren, de zegen moeten ontvangen die God hen wil geven".

Advertisement
Not the actual photo -daniel james/unsplash

Not the actual photo -daniel james/unsplash

Voor leden van de beweging liebegewinnt is het besluit van de kerk om homoparen te weigeren “een klap in het gezicht van mensen over de hele wereld”, maar voor het Vaticaan is het geen onrechtvaardige vorm van discriminatie, maar “een verwijzing naar de waarheid van de liturgische ritus". De beweging creëerde vervolgens een kaart met alle kerken waar zegeningen zullen worden aangeboden en duizenden priesters, diakenen, theologen en andere medewerkers van de kerk ondertekenden een petitie waarin het Vaticaan werd gevraagd om de zegeningen uit te breiden. Sommige parochies hebben zelfs regenboogvlaggen buiten de kerken opgehangen. Velen zeggen dat de katholieke kerk in Duitsland liberaler is dan in andere landen, hoe kan het Vaticaan dit standpunt negeren?

Advertisement