Finland is "het gelukkigste land ter wereld", maar is dat ook echt zo?

Janine image
door Janine

13 Oktober 2023

Finland is "het gelukkigste land ter wereld", maar is dat ook echt zo?
Advertisement

Elk jaar meet het World Happiness Report het geluk dat individuen in 137 landen ervaren, waardoor een soort mondiale ranglijst van levenstevredenheid ontstaat. De eerste plaats wordt al enkele jaren ingenomen door Finland, een ogenschijnlijk verrassend resultaat, gezien de lange winters en koude temperaturen. Naast de ranglijst schuilt er nog veel meer achter de posities van landen als Finland of de slechte resultaten van Italië. Kortom: is geluk werkelijk te meten?

Het World Happiness Report: hoe meet je het geluk van mensen

Het World Happiness Report: hoe meet je het geluk van mensen

Pexels

De WHR is gebaseerd op zes belangrijke maatstaven die het geluk van burgers over de hele wereld moeten helpen meten. De zes parameters zijn inkomen per hoofd van de bevolking, sociale steun, levensverwachting bij de geboorte, vrijheid om levenskeuzes te maken, vrijgevigheid en afwezigheid van corruptie. Dit zijn indicatoren die, in de bedoelingen van het rapport, een compleet beeld geven van het welzijn en geluk van landen.

Volgens econoom Jeffrey Sachs zou het menselijk welzijn het ultieme doel van de politiek en de ethiek moeten zijn. Vanuit dit gezichtspunt zou geluk niet zozeer een abstract concept zijn als wel een meetbaar element dat uitgaat van de impact van materiële omstandigheden, mentale en fysieke gezondheid, persoonlijke deugden en goed burgerschap. In deze zin kan de WHR ongetwijfeld het geluk van naties meten. Maar is dat werkelijk alles?

Advertisement

Finland is het gelukkigste land ter wereld: waarom?

Finland is het gelukkigste land ter wereld: waarom?

Pexels

Finland staat al enkele jaren bovenaan de welzijnsranglijst van de WHR, gevolgd door andere Scandinavische landen zoals Denemarken en IJsland. Daarom kan worden gezegd dat Finland het gelukkigste land ter wereld is, volgens de richtlijnen van het rapport. Rekening houdend met de indicatoren uit het World Happiness Report is het duidelijk dat lange winters en lage temperaturen slechts een minimale impact hebben op het welzijn van de bevolking.

Integendeel, het zijn culturele bijzonderheden die de overhand nemen. Het Finse concept van “Sisu” identificeert een combinatie van vastberadenheid, doorzettingsvermogen en innerlijke kracht en weerspiegelt een mentaliteit die je in staat stelt moeilijkheden te overwinnen dankzij een positieve instelling. Het is duidelijk dat een positieve houding niet alles kan vertegenwoordigen of alle problemen kan oplossen, maar het is een cultureel viaticum dat zeker helpt.

Als Finland op de eerste plaats staat, lijken de posities, als we verdergaan met de ranglijst van de WHR, beslist complexer te interpreteren. Als Israël op de 4e plaats staat en verschillende Europese landen in de top 20 staan, vinden we achtereenvolgens de Verenigde Arabische Emiraten op de 26e plaats en Taiwan op de 27e plaats. Italië zakt naar de 33e plaats, tussen Spanje en Kosovo. Een eigenaardige uitkomst.

Voorbij geluk: de dingen die het rapport niet zegt

Voorbij geluk: de dingen die het rapport niet zegt

freepik

Er bestaat geen twijfel over dat de WHR waardevolle informatie verschaft over mondiaal geluk. Toch zijn er aspecten die het rapport niet volledig bestrijkt, en waarover we in de vorige paragraaf al enige vermelding hebben gezien. Zoals wijlen socioloog Domenico De Masi herhaalde, is het vreemd dat een land dat zoveel aanvallen ondergaat, tot de gelukkigste landen behoort, terwijl andere landen een lagere positie hebben. Er beginnen in veel kringen twijfels te rijzen over de geldigheid van de criteria die in het rapport worden gebruikt: geluk kan niet zo gemakkelijk worden gemeten. Er zijn culturele en individuele nuances waar bij een zogenaamd mondiale classificatie wordt voorbijgegaan. Natuurlijk zijn sociale steun en de vrijheid om levenskeuzes te maken belangrijke indicatoren, maar ze zijn op zichzelf niet voldoende. En hetzelfde kan gezegd worden van de andere parameters die bijdragen aan het vormen van de WHR-ranglijst.

Wat maakt een land gelukkig: de WHR en mondiaal geluk

Wat maakt een land gelukkig: de WHR en mondiaal geluk

Pixabay

Als we de eerste plaats van Finland zien, komen we misschien in de verleiding om ons af te vragen wat we van de Finnen kunnen leren, maar zo eenvoudig is het niet. Ten eerste omdat het World Happiness Report iets weglaat, en dat is onvermijdelijk. In de tweede plaats vanwege de subtiele verschillen tussen de verschillende landen en de gekozen statistische criteria. Kortom, de WHR stelt belangrijke vragen over wat een land gelukkig maakt en welk beleid nodig is om zijn burgers gelukkig te maken. Geconfronteerd met de evolutie van het concept van geluk, is het noodzakelijk dat de meting ervan ook verandert, misschien gezien een completere benadering van welzijn.

Advertisement