Waar solfège voor dient en waarom het belangrijk is als je begint met muziek studeren

Janine image
door Janine

16 Mei 2024

Advertisement

Beginnen met het studeren van een muziekinstrument betekent vaak dat je begint met de theorie van muziek en dus solfège leert. Geconfronteerd met deze taak vragen veel studenten zich af waarom ze dit ooit zouden moeten doen en wat het nut van solfège is. De vraag is legitiem en gaat gepaard met een van de moeilijkste muziekpraktijken, die niettemin een essentiële rol speelt voor iedereen die een instrument wil leren bespelen. Laten we dus eens kijken waar solfège voor dient en waarom het belangrijk is als je muziek begint te studeren.

Advertisement

Wat is solfège?

Pexels

Solfège is een praktijk die tot doel heeft muziek te leren lezen en schrijven. Het is daarom een ​​fundamentele beoefening voor iedereen die een muziekinstrument wil benaderen en feitelijk wordt solfège al jaren als een voorwaarde beschouwd. Als we het over solfège hebben, moeten we echter specificeren wat voor soort, want er zijn

  •  gesproken solfège, dat wil zeggen waarbij men zich concentreert op het lezen van de noten zonder deze te associëren met klanken, maar waarbij men wel het tempo volgt en de juiste tijdsduur aanhoudt;
  • gezongen solfège, dat wil zeggen waarbij je de noten moet zingen en dan het symbool op de partituur moet associëren met een klank, opnieuw volgens het tempo en de duur;
  • ritmisch en melodisch dictee, oftewel transcriptie-oefeningen van muzikale frasen die dienen om complexere muzikale configuraties te behandelen.

Het introduceren van solfège aan het begin van de muzikale reis van een leerling kan uitdagingen met zich meebrengen, omdat het abstracte concepten en een nieuwe taal vereist. Hoewel het aan te raden is om solfège te leren, kan overbelasting ook leiden tot minder passie voor muziek.

Advertisement

Waar dient solfège voor?

Pexels / Freepik

Beide belangrijke soorten solfège die we hebben genoemd, gesproken en gezongen, zijn erg nuttig bij het benaderen van muziek. Ondanks hun moeilijkheidsgraad biedt het bestuderen ervan een solide theoretische basis en een eerste praktische ervaring met noten. In het bijzonder:

  •  Gesproken solfège leert muziek zonder te hoeven zingen, waarbij de nadruk ligt op noten, ritme en muziektheorie. Daarom wordt het gebruikt als voorbereiding op het leren van een instrument, omdat het de concentratie en discipline bevordert.
  • Gezongen solfège daarentegen gaat over de intonatie van noten en maakt een dieper begrip van de muziektheorie mogelijk. Daarnaast helpt het ook bij het versterken van het muzikale geheugen en de ontwikkeling van het melodische oor.

Beide praktijken zijn, elk op hun eigen manier, noodzakelijk voor het leren van muziek. Toch vertegenwoordigt solfège zowel vreugde als kwelling voor studenten: hoewel het noodzakelijk is, verafschuwen velen het uiteindelijk vanwege de complexiteit ervan. Maar waarom?

Waarom is solfège zo moeilijk?

Unsplash

De moeilijkheid van solfège kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder de abstracte aard, het gebruik van een specifieke taal en traditionele lesmethoden die niet altijd aansluiten bij de individuele behoeften van studenten. Met een modernere en meer boeiende lesaanpak kan deze praktijk echter toegankelijker en plezieriger worden gemaakt. Niet dat er een gebrek is aan innovatieve benaderingen van muziekonderwijs, hoewel deze vaak minder worden toegepast.

Concluderend is solfège niet alleen een uiterst complexe oefening voor wie begint met het bestuderen van een instrument. Hoewel het een fundamentele basis vormt voor het begrijpen en uitvoeren van muziek, is het belangrijk om het belang van een meer natuurlijk en intuïtief begrip niet te vergeten. En de twee benaderingen zijn niet noodzakelijkerwijs zo tegenstrijdig.

Advertisement