Ze Bieden Hem Voorwaardelijke Invrijheidstelling Aan Na 63 Jaar Gevangenisstraf. Waarom Weigert Hij?

door Skip

12 November 2016

Ze Bieden Hem Voorwaardelijke Invrijheidstelling Aan Na 63 Jaar Gevangenisstraf. Waarom Weigert Hij?
Advertisement

Deze man heet Joseph Lingdon. Hij zit op dit moment in de gevangenis van Philadelphia voor de moord op 2 mannen die hij had gepleegd toen hij 15 was. Vandaag is hij 79 en heeft er inmiddels 63 jaar gevangenisstraf opzitten; hij is de langstzittende tot levenslang veroordeelde tot nu toe. Zijn zaak heeft tot heftige discussies geleid onder de mensen, van wie de meningen zijn verdeeld. Een groep vindt de straf die hij al uitgezeten heeft wel genoeg en de andere groep ziet hem liever nog steeds achter de tralies.

Maar degene die echt ophef veroorzaakte was Lingdon zelf, en dan in het bijzonder zijn antwoord op het voorstel dat hem werd gedaan door de rechtbank. Dit is wat er gebeurde...

via telegraph.co.uk

Joseph Lingdon ging op 15-jarige leeftijd de gevangenis in omdat hij twee mannen had vermoord. Hij is nu 79 jaar oud en wil vrijgelaten worden.

Joseph Lingdon ging op 15-jarige leeftijd de gevangenis in omdat hij twee mannen had vermoord. Hij is nu 79 jaar oud en wil vrijgelaten worden.

In de VS werd in 2012 een wet van kracht die nog jonge mensen die tot levenslang zijn veroordeeld een voorwaardelijke invrijheidsstelling aan te bieden nadat zij minstens 30 jaar hebben gezeten.

Met deze wet wordt aangetoond hoe nutteloos levenslang gevangen zitten is, in het bijzonder dan voor zaken waar het gaat om jonge mensen die de misdaad tijdens hun adolescentie hebben gepleegd. Na een gevangenisperiode krijgen de gevangenen volgens de wet de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidsstelling. Tot nu toe heeft een groot deel van die gevangenen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar het OM blijft hoe dan ook bepalen of de gevangene hier recht op heeft.

Advertisement

Ook Joseph Lingdon kreeg de kans op vrijlating, ook al had hij zijn misdrijf gepleegd voordat de wet van kracht werd.

Ook Joseph Lingdon kreeg de kans op vrijlating, ook al had hij zijn misdrijf gepleegd voordat de wet van kracht werd.

De man heeft geweigerd om gebruik te maken van deze mogelijkheid en dit komt als zeer onverwacht. Zijn advocaat geeft de volgende verklaring door: "Volgens hem is de opgelegde straf genoeg geweest. Nu wil hij een vrij man zijn, en niet in vrijheid worden gesteld zonder voorwaarden of onder toezicht te staan. Hij wil alleen maar een vrij man zijn."

Wat vind jij van het verhaal van de verklaring van deze man? Ben je het ermee eens dat 63 jaar lang gevangenisstraf lang genoeg is geweest om als levenslang te tellen? Of schaar je je achter de groep mensen die vindt dat Joseph Lingdon zijn straf nog moet uitzitten?  

Advertisement