De brief van Christoffel Columbus, waarin hij zijn reis naar Amerika beschrijft, werd verkocht voor $3,9 miljoen

Janine image
door Janine

15 November 2023

De brief van Christoffel Columbus, waarin hij zijn reis naar Amerika beschrijft, werd verkocht voor $3,9 miljoen
Advertisement

We kennen allemaal Christoffel Columbus, de man die Amerika ontdekte zonder het te weten, de Vikingen daargelaten. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een herwaardering van zijn figuur en van een polarisering van het debat tussen viering en annuleringscultuur. Het debat heeft echter geen invloed gehad op de nalatenschap van het personage: onlangs werd een zeer zeldzame brief van Christoffel Columbus aan de koninklijke familie van Spanje verkocht voor bijna 4 miljoen dollar.

Advertisement

Brief van Christoffel Columbus verkocht voor $4 miljoen

Brief van Christoffel Columbus verkocht voor $4 miljoen

Wikimedia Commons - Public Domain

De brief van Christoffel Columbus werd voor 3,9 miljoen dollar verkocht, na te zijn gewaardeerd tussen 1 en 1,5 miljoen. Dit is wellicht de eerste brief die vanuit de Nieuwe Wereld naar het Oude Continent wordt gestuurd, waarvan het geveilde artefact een zeer zeldzame kopie vertegenwoordigt, gedrukt in het Latijn. Veilinghuis Christie's had bij aanvang van de onderhandelingen zeker niet zo'n hoge eindwaarde verwacht. Rustig begonnen, stegen de biedingen het laatste half uur, wat leidde tot de bijna 4 miljoen dollar waarvoor de brief werd verkocht.

Gezien de debatten rond de figuur van de Genuese ontdekkingsreiziger is dit een onverwacht resultaat. Laten we echter niet vergeten dat de brief een origineel gedrukt exemplaar is van de brief die Christoffel Columbus aan de koninklijke familie van Spanje stuurde. De brief was authentiek, maar Christie's deed ook uitgebreid onderzoek om te bevestigen dat het geen gestolen of vervalst artefact was. Immers, met een personage van het kaliber van Christoffel Columbus weet je het aar nooit.

Advertisement

De eerste brief uit Amerika aan Europa in de geschiedenis

De eerste brief uit Amerika aan Europa in de geschiedenis

Christie's

Christoffel Columbus schreef de brief tussen februari en maart 1493, tijdens zijn terugkeer van zijn eerste historische reis naar Amerika. De brief was oorspronkelijk in het Spaans geschreven en werd naar koning Ferdinand II en koningin Isabella gestuurd. Op haar beurt stuurde de koninklijke familie van Spanje het naar Rome om het in het Latijn te laten vertalen en drukken, zodat het over heel Europa kon worden verspreid. En de impact ervan was beslist opmerkelijk voor de samenleving van die tijd: aan de andere kant had niemand ooit geprobeerd Indië te bereiken door naar het westen te reizen. Ook was het niet bekend dat het nieuw ontdekte land helemaal niet Indië was.

Toch spreekt Christoffel Columbus in zijn brief juist over de eilanden van Indië. De ontdekkingsreiziger prijst de schoonheid van de regio, het gezang van de vogels, de majestueuze bergen en rivieren. De brief verwijst ook naar de inheemse bevolking, die “verlegen” en “angstig” is als hij sommigen van Amerika naar Spanje brengt. Zoals we al zeiden, de overgebleven exemplaren van deze brief zijn zeer zeldzaam en allemaal in het Latijn, zoals de brief die op een veiling voor bijna 4 miljoen dollar werd verkocht. Er is een kopie van de originele Spaanse tekst, bewaard in de New York Public Library.

De erfenis van Christoffel Columbus, tussen viering en annuleringscultuur

De erfenis van Christoffel Columbus, tussen viering en annuleringscultuur

Twice25 & Rinina25/Wikimedia Commons - GFDL Version 1.2

De figuur van Christoffel Columbus is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van een diepgaande herbeoordeling, vooral vanwege kritiek op de manier waarop hij inheemse Amerikanen zag en behandelde. Zoals we al zeiden, wordt in de op een veiling verkochte brief melding gemaakt van de gedwongen reis van inheemse bevolkingsgroepen naar Spanje. Dit is een aspect dat onvermijdelijk ook betrekking heeft op de verkoop van de brief, zozeer zelfs dat Christie's vice-president communicatie besloot de kwestie aan te pakken. Volgens Lewine besloot het veilinghuis de historische waarde van het document te benadrukken, in plaats van de figuur van Christoffel Columbus te vieren.

Maar het debat over de Genuese ontdekkingsreiziger blijft het publieke debat beïnvloeden. Columbus was nooit slechts een toeschouwer als het om de uitbuiting van de inheemse bevolking ging, een houding die ook in zijn dagboeken terug te vinden is. Toch zou de onkritische annulering van zijn figuur leiden tot een grotere benadering van de omgang met historische gebeurtenissen, die uiteindelijk alleen maar zwart of wit zouden zijn. En als er iets is dat gedijt bij nuances, dan is het de geschiedenis, inclusief de figuur van Christoffel Columbus.

Advertisement