Waterstof uit vervuilde lucht halen is mogelijk door dit apparaatje

door Skip

04 Juni 2017

Waterstof uit vervuilde lucht halen is mogelijk door dit apparaatje
Advertisement

De kwestie rondom duurzame en milieuvriendelijke energie is voor iedereen op de wereld belangrijk, het is goed om je bewust ervan te worden en je mouwen op te stropen in een poging dat probleem op te lossen. Nu begrijpt men inmiddels dat waterstof een van de zuiverste energiebronnen is, en het zou wenselijk zijn dat mensen zich daar op richten voor de toekomst. Het is jammer genoeg niet zo makkelijk om zo'n brandstof te verkrijgen omdat het niet in natuurlijke vorm beschikbaar is. Tot nu toe zijn de methoden om het te verkrijgen zeer prijzig gebleken. Maar een groep onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Leuven hebben een klein apparaatje uitgevonden waarmee waterstof kan worden gewonnen uit het luchtzuiveringsproces.

Advertisement
KU Leuven

KU Leuven

Dit apparaatje voldoet dus tegelijkertijd aan twee behoeften. Er kan een alternatieve bron van energie mee worden aangeboord en de vervuilde lucht zuiveren. Maar hoe werkt het precies? Om hier antwoord op te geven gebruiken we het verhaal van professor Sammy Verbruggen van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Antwerpen: "We gebruiken een klein apparaatje met twee aparte kamers die worden gescheiden door een membraan. Aan de ene kant wordt de lucht gezuiverd terwijl er in de andere kant waterstof wordt geproduceerd door dat te halen uit stoffen die worden afgebroken. Deze waterstof kan worden opgespaard en bewaard om later te worden gebruikt als brandstof zoals bijvoorbeeld al is gedaan in sommige bussen die rijden op waterstof."

Er worden een aantal bijzondere nanomaterialen gebruikt op het membraan, waar het grootste gedeelte van de actie plaatsvindt. Deze nanomaterialen worden gebruikt om waterstof uit het water te halen. Dit proces dat nu gebruikt wordt om het echter uit de lucht te halen lijkt efficiënter te gaan dan bij water. Juist daarom is er bedacht om dit apparaat te testen in industrieën die grote luchtvervuilers zijn. Maar om dit idee te gebruiken is er meer tijd nodig omdat het nog om een kleinschalig prototype gaat. Het is dus wachten voordat er stappen kunnen worden gezet in de vervuilingsproblematiek.

Advertisement