13 onopgeloste mysteries uit de geschiedenis zijn eindelijk opgelost

door Skip

11 Oktober 2017

13 onopgeloste mysteries uit de geschiedenis zijn eindelijk opgelost
Advertisement

We hebben millennia's achter de rug en bleven we zitten met nog flink wat onopgeloste vraagstukken die geleerden nog steeds niet kunnen verklaren. In ieder geval hebben de moderne technologieën erbij geholpen om een aantal van deze vraagstukken, die veel mensen lang heeft beziggehouden, op te lossen. In dit artikel gaan we in op enkele raadsels die onlangs zijn ontrafeld, maar we moeten ook niet vergeten dat er nog oneindig veel op te lossen zijn! 

1. De mysterieuze verdwijning van de Nazcabeschaving

1. De mysterieuze verdwijning van de Nazcabeschaving

Diego Delso/Wikimedia

Het Nazcavolk staat bekend om de immense ontwerpen in het zand van de Peruaanse woestijn. Volgens enkele theorieën hadden zij contact met buitenaardse wezens, maar uiteindelijk zijn deze ontwerpen ontcijferd. Ze werden namelijk gebruikt om te communiceren met de goden, de Nazca's liepen langs de lijnen die ze hadden gevormd.

De universiteit heeft ook kunnen verklaren waarom ze zijn verdwenen. Onderzoekers hebben bewezen dat dit door een aanhoudende droogte is gekomen, dat op zijn beurt is veroorzaakt door de ontbossing die dit volk zelf had uitgevoerd.

Advertisement

2. Het ondergrondse geheim van de koppen op Paaseiland.

2. Het ondergrondse geheim van de koppen op Paaseiland.

Dankzij antropoloog-ontdekker Thor Heyerdahl is het mysterie van Paaseiland en zijn koppen opgelost. Tijdens een van zijn verkenningstochten heeft hij de koppen van hun oorspronkelijke plek gehaald en kwam hij erachter dat er ook een lichaam aan vastzat, in enkele gevallen zelfs meer dan 6 meter. Zijn grote ontdekking blijft echter wel een bewijs ervan dat die beelden zijn vervaardigd met de gereedschappen die toen in die tijdsperiode beschikbaar waren.

Foto's: Horacio_Fernandez/Wikimedia, Kon Tiki Museum

3. Het walvissenkerkhof in Chili.

3. Het walvissenkerkhof in Chili.

BBC

In de Atacamawoestijn in Chili is een groot walvissenkerkhof ontdekt. Lange tijd wist men niets van de reden waarom zo'n grote groep walvisachtigen massaal zelfmoord had gepleegd. Een groep onderzoekers heeft ook waargenomen dat de overblijfselen stammen uit verschillende tijdperken en dat hun dood verband houdt met een giftige soort alg.

4. De kanttekeningen in de Odysseus.

4. De kanttekeningen in de Odysseus.

Special Collections Research Center/sciencedaily

In een 500 jaar oude kopie van Homerus' Odysseus zijn raadselachtige handgeschreven notities gevonden in een onbegrijpelijke taal. Italiaanse onderzoekers Daniele Metilli en Giulia Accetta hebben later ontdekt dat het om een verkorte taal gaat die is uitgevonden door Jean Coulon de Thévénot.

5. Het zwarte gat in Florida.

5. Het zwarte gat in Florida.

lithiccastinglab.com

Archeologen wisten af van het bestaan van een diep zwart nabij de Aucilla-rivier in Florida, maar niemand heeft het durven wagen en zich erin te begeven door de omvang ervan. Jessi Halligan, professor aan de universiteit was, die ging duiken en zo verrassende vondsten heeft gedaan. Hij vond lange slagtanden met groeven erin die zonder twijfel er zijn gekomen door een of ander menselijk werktuig. De ontdekking is het bewijs ervan dat er al veel langer mensen in Florida woonden, langer dan gedacht werd.

Advertisement

6. De eerste computer in de geschiedenis

6. De eerste computer in de geschiedenis

De eerste computer is gevonden op een boot die tussen 80 v. Chr. en 50 v.Chr. is gevonden. De houten kist waar hij in zat ging stuk en de metalen delen zijn verroest. Pas onlangs hebben experts kunnen begrijpen waar hij voor diende, namelijk als navigatiemiddel. Het was een van de nauwkeurigste apparaten in die tijd.

Foto's: Marsyas /WikimediaAntikythera Mechanism Project

7. Het verloren leger van Cambyse II van Perzië

7. Het verloren leger van Cambyse II van Perzië

In 542 v.Chr. vertrok het Perzische leger geleid door Cambyse II richting Ethiopië. De veldslagen duurden dagen totdat men niets meer vernam van het het leger.

Onderzoekers Angelo en Alfredo Castiglioni hebben echter ontdekt dat het leger door niemand is gedood, maar dat ze gewoon zijn omgekomen door een zandstorm.

Advertisement

8. Het hoofd zonder naam

8. Het hoofd zonder naam

Bournemouth University

Eeuwenlang is het altijd een blok geweest dat vagelijk een hoofd moest voorstellen, maar dankzij moderne middelen is het eindelijk duidelijk om wie het gaat. Het hoofd van Bosham komt overeen met het hoofd van Romeinse keizer Traianus. Het is tegenwoordig een van de belangrijkste archeologische vondsten van Groot-Brittanië.

9. De bewegende stenen in Death Valley (vert. Vallei des Doods)

9. De bewegende stenen in Death Valley (vert. Vallei des Doods)

Scott Beckner/Wikimedia

De stenen die zich verplaatsen door de Vallei des Doods zijn in heel de wereld bekend en ook het mysterie eromheen. Tot kort geleden kon niemand uitleggen waarom er sporen zijn die te denken geven dat de stenen zelf bewogen.

Het was onderzoeker Ralph Lorenz die het fenomeen wist te verklaren. Tijdens de winter vormt er zich een laag ijs rondom de stenen, en wanneer dit ontdooit kunnen ze glijden over de grond, voortgeduwd door de sterke wind.

Advertisement

10. Het lichaam van Richard III

10. Het lichaam van Richard III

Experts hadden de tombe van Richard III al als verloren beschouwd nadat het klooster waar hij in begraven lag werd gekocht door een ondernemer. Maar toch is een groep onderzoekers op jacht gegaan naar de stoffelijke resten van de koning, en het was niet vergeefs want DNA-tests wijzen uit dat er een overeenkomst is tussen de resten en de koning.

11. Het spookschip Mary Celeste

11. Het spookschip Mary Celeste

De Mary Celeste is een spookschip dat werd gevonden in 1872, ogenschijnlijk zonder enig spoor van bemanning aan boord. Jarenlang heeft men zich afgevraagd hoe het met de zeelui, passagiers en eigenaren is afgelopen.

Scheikundige Andrea Sella heeft de volgende hypothese geformuleerd: aangezien er in het ruim van het schip ruim 1700 flessen met alcohol lagen, zou het mogelijk kunnen zijn dat er een onzichtbare explosie op het schip die plaatsvindt wanneer op het vuur direct een koudefront volgt dat geen sporen van de vlammen nalaat. De opvarenden zouden mogelijk in zee zijn gesprongen om zichzelf te redden.

Advertisement

12. De helikopter uit het oude Egypte.

12. De helikopter uit het oude Egypte.

De hiëroglyfen die zijn gevonden in de tempel van Osiris zijn lange tijd een mysterie geweest. Voor velen vormden dit het bewijs dat de oude Egeyptenaren in contact stonden met buitenaardse wezens, aangezien enkele symbolen ontzettend lijken op moderne voertuigen, bijvoorbeeld een helikopter en een kleine jet.

13. Christelijk artefact in Denemarken

13. Christelijk artefact in Denemarken

The Viking Museum Ladby

Archeoloog Dennis Holm heeft op het eiland Funen een minutieus versierd hangertje gevonden. Uit nadere onderzoeken blijkt dat het Jezus aan het kruis bleek te zijn. Als dit het geval mocht zijn dan zou het de oudste christelijke vondst in Denemarken zijn. Hierdoor moeten experts mogelijk de geschiedenis van het Christendom in de noordelijke landen herschrijven.

Advertisement