Een man vergiftigt zichzelf met abrikozenpitkernen in de overtuiging een tumor te bestrijden

door Skip

06 Oktober 2017

Een man vergiftigt zichzelf met abrikozenpitkernen in de overtuiging een tumor te bestrijden
Advertisement

We hebben het niet door dat voedsel even gevaarlijk kan zijn als vele soorten gif. Niet alleen de manier van bewaren blijkt doorslaggevend te zijn voor de verandering in een potentieel dodelijk middel (denk aan botuline), maar in sommige gevallen kan er in iets wat je kunt eten een deel zitten wat je wel kunt eten en een deel niet. Niet veel mensen weten dat abrikozen onder deze groep vallen. In de pitten zitten kleinere zaden die abrikozenpitkernen worden genoemd en worden gebruikt in de productie van amaretti en amandelspijs.

Advertisement

Abrikozenpitkernen worden veel gebruikt door banketbakkers, maar dan als aroma of in zeer kleine hoeveelheden. Er zit amygdaline in, een stof die erg gevaarlijk is voor het lichaam.

Abrikozenpitkernen worden veel gebruikt door banketbakkers, maar dan als aroma of in zeer kleine hoeveelheden. Er zit amygdaline in, een stof die erg gevaarlijk is voor het lichaam.

pixabay.com

Amygdaline verandert door middel van hydrolyse in blauwzuur dat giftig is voor mensen omdat het cellen belet gebruik te maken van zuurstof. In andere woorden: het is dodelijk.

Aan abrikozenpitkernen is een uitzonderlijke kwaliteit toegekend sinds de jaren 50. Volgens sommigen zouden ze een behoorlijke rol spelen in de preventie van tumoren naast dat ze ze ook genezen. Voorstanders menen dat de enige cellen die van zuurstof worden onthouden de tumorcellen zijn en dat die dus sterven. Studies tonen echter aan dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende cellen en dat de abrikozenkernen (of supplementen waar amygdaline in zit) het lichaam dat is aangedaan door tumoren, geen enkel voordeel brengt.

In het geval waar het aangemaakt cynidezuur in navolging van inname van amygdaline beperkt is, werkt het lichaam het eruit via urine in de vorm van thiocyanaat.

Advertisement

Helaas zijn er veel mensen die zich wenden tot het circuit van alternatieve geneeskunde en raken veel van hen dodelijk vergiftigd.

Helaas zijn er veel mensen die zich wenden tot het circuit van alternatieve geneeskunde en raken veel van hen dodelijk vergiftigd.

Med Dhifallah/WIkimedia

Een recent geval is een 67-jarige man woonachtig in Australië die een prostaattumor heeft overleefd. De kanker was weg maar doktoren vertelden hem dat het mogelijk terug zou komen. Dus toen begon hij abrikozenkernen nadat hij gelezen had over hun effectiviteit tegen tumoren.

Omdat de verkoop in Australië van abrikozenpitkernen werd verboden in 2015 heeft de man voor eigen productie gezorgd en naast de inname ook een voedingssupplement met daarin amygdaline gebruikt.

De schade die dit alternatieve medicijn de patiënt in de jaren heeft berokkend werden ontdekt tijdens een standaard chirurgische ingreep die de man moest ondergaan. Artsen viel het op dat er een afwijking was in het zuurstofgehalte in het bloed en direct een amygdalinevergiftiging vermoedden. De analyse van zijn bloed nam elke twijfel weg, net als zijn bekentenis waar hij zei dat hij vijf jaar huisgemaakte abrikozenpitkernen heeft geslikt.

De dagelijkse hoeveelheid van blauwzuur dat zijn lichaam elke dag produceerde kwam neer op 17,32 milligram, 25 keer meer als dat er verdragen kan worden.

Het verhaal van deze 67-jarige man is slechts een van de vele: in veel landen worden abrikozenpitkernen verkocht als noten zonder dat daarbij adequate waarschuwingen op vermeld staan. Regelmatig abrikozenpitkernen eten is heel gevaarlijk, veel meer nog in het geval van kinderen. Aanbevolen wordt om de hoeveelheden aan te houden en een arts te raadplegen om complicaties te voorkomen. 

Advertisement