De 7 "Zonden" gepleegd door de vleesindustrie waar niemand het over heeft

door Skip

16 Maart 2018

De 7 "Zonden" gepleegd door de vleesindustrie waar niemand het over heeft
Advertisement

Er zijn veel experts die zo nu en dan benadrukken hoe belangrijk het is vegetariër te worden en die een toekomst voorspellen waar er geen dieren meer zullen worden gefokt die bestemd zijn voor de slacht. Er spelen niet alleen alleen ethische en morele kwesties mee, respect hebben voor leven en het feit zeer gekant te zijn tegen de methodes waarmee dieren worden gefokt en afgemaakt door intensieve veeteeltbedrijven. De oorzaak lijkt eerder te liggen, als we het objectief bekijken, in het willen voldoen aan de toenemende vraag van vlees en in de kwestie vervuiling die deze veeteeltbedrijven produceren en in het milieu terecht laten komen.

Hier volgen 7 interessante feiten over de vleesindustrie waar gewoon te weinig het spotlicht op komt te staan.

via La Vanguardia

Advertisement
 U.S. Department of Agriculture Segui/Flickr

U.S. Department of Agriculture Segui/Flickr

  1. Impact op het milieu. Intensieve veeteeltbedrijven zorgen voor 18% van de koolstofdioxide die wordt uitgestoten en  zij worden als de voornaamste veroorzakers van watervervuiling beschouwd. Volgens schattingen is er voor een kilogram vlees 15 keer meer water nodig dan voor een kilo graan. De vraag naar het telen van vee heeft ook voor ontbossing gezorgd in grote bosgebieden zodat er ruimte kon komen voor veeteeltbedrijven die, om subsidies te krijgen, steeds groter moeten zijn.

  2. Vervuiling door nitraten. Een onderzoek dat is uitgevoerd op Spaanse landbouwgebieden heeft laten zien dat 37% van de natuurlijke bronnen vervuild blijkt te zijn door nitraten, doordat er smurrie van intensieve veeteeltbedrijven in terechtkomt en bij de waterbekkens kan komen waardoor er een groot risico ontstaat voor de gezondheid van mensen.

  3. Ondoordachte EU-subsidies. Europa voert al sinds tijden een landbouwbeleid dat grote veehouderijen voortrekt op kleinere bedrijven, waardoor eerstgenoemden worden gestimuleerd om dingen te doen die het milieu schaden, geen respect hebben voor de waardigheid van dieren en zorgen voor werkloosheid. Al jaren gaat het over het herzien van de Europese normen met het doel deze meer ecologisch passend te laten zijn en dat ze de kleinere bedrijven helpen, maar is er geen wezenlijke verandering in gekomen. Nu is het zo dat door de Europese subsidies bedrijven worden gestimuleerd zo veel mogelijk te produceren, met zo min mogelijk inzet van personeel.

  4. Het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2015 kwam de WHO met een rapport dat de aandacht vestigde op het verband tussen tumorvormen en het eten van rood vlees, dat bijvoorbeeld is gerookt of anderszins bewerkt. De gegevens die eruit voortkwamen waren verontrustend. Voor elke 50 gram bewerkt vlees dat dagelijks werd geconsumeerd nam de kans op slokdarmkanker toe met 18%. De te grote hoeveelheid vlees die er gegeten wordt in ontwikkelde landen staat aan de basis van ziekten die typerend zijn voor Westerse landen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. De Voedsel- en Landbouworganisatie beperkt het eten van dierlijke eiwitten tot 58 gram per dag, maar in het Westen is dat gemiddeld 102 gram.

  5. De omstandigheden in veeteeltbedrijven. In de laatste jaren is het aantal veeteeltbedrijven afgenomen, maar is het aantal dieren dat gefokt wordt wel toegenomen. Dat betekent dat de hoeveelheid dieren in bedrijven is toegenomen waardoor deze overvol zitten, en tot een onhoudbare situatie heeft geleid.

  6. Gevaar voor epidemische veeziekten. Doordat de dieren dik worden en worden opgesloten, vormen de dieren een gevaar voor hun eigen gezondheid. Maatregelen die het bestaan moeten verbeteren voor de dieren die zijn bestemd voor de slacht, zijn nog bij lange na niet effectief voor de leefomstandigheden. Deze omstandigheden zijn ook een vruchtbare bodem voor het ontstaan van epidemieën zoals de gekke koeienziekte, gevallen van E. coli-besmettingen en vogelgriep. Ook mag niet worden vergeten dat er antibiotica worden toegediend, dat op een of andere manier verband houdt met antibioticaresistentie die steeds meer mensen ervaren. Uit al deze observaties wordt duidelijk dat het dringend nodig is om de manier waarop vlees wordt geproduceerd te herzien.

  7.  Eerlijk eten. Boerderijen van over de hele wereld importeren vaak genetisch gemanipuleerd voedsel dat van heel ver komt. Dat is nog een reden waarom intensieve veeteelt tegenwoordig echt niet natuurvriendelijk is. Ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat in oorspronglanden het veevoeder kan worden behandeld met pesticiden en chemische producten die verboden zijn in het land van bestemming, zoals dat gebeurt met genetisch gemodificeerde soja in Zuid-Amerika.

De werkelijke revolutie hoeft niet alleen van de kant van organisaties in de wereld te komen, van Europa of van burgers. Alle partijen moeten zonder meer naar een enkel doel toegaan, maar het belang van de rol van de consument moet niet uit het oog worden verloren. Deze heeft namelijk het vermogen om te beslissen wat er op tafel komt te staan, of een dierlijk product bij een intensieve veeteeltbedrijven komt of bij een kleine speler, of het van ver komt of dichtbij.

Advertisement