Er is een enorme granieten sarcofaag gevonden in Egypte, maar niemand weet wie erin ligt.

door Skip

11 Juli 2018

Er is een enorme granieten sarcofaag gevonden in Egypte, maar niemand weet wie erin ligt.
Advertisement

Egypte is een land dat nog vele geheimen bewaart: onder de grond zitten nog vele vondsten en bewijsstukken van tijdperken die heel ver teruggaan en een licht werpen op het verleden, wanneer ze gaandeweg worden ontdekt. Enkele vondsten onderscheiden zich van alle andere: het gebeurt namelijk niet vaak dat je echt iets uitzonderlijks vindt, maar nu is dat wel het geval.

Archeologen hebben een enorme sarcofaag van zwart graniet gevonden in de stad Alexandrië.

Advertisement

Wat deze sarcofaag anders maakt dan alle andere vondsten, is de grootte ervan.

Wat deze sarcofaag anders maakt dan alle andere vondsten, is de grootte ervan.

Egyptian Ministry of Antiquities

De kist is 2,65 meter lang en 1,65 meter breed. Dat zijn uitzonderlijke maten voor een sarcofaag, zo groot dat dit de grootste is die ooit in Alexandrië is gevonden.

Advertisement

In de buurt van de sarcofaag zijn ook talloze hoofden gevonden die zijn gemaakt van albast.

In de buurt van de sarcofaag zijn ook talloze hoofden gevonden die zijn gemaakt van albast.

Egyptian Ministry of Antiquities

Volgens experts staan de hoofden voor de persoon die is begraven in de sarcofaag, maar weten ze dat nog niet zeker.

Het laagje mortel tussen de deksel en het lichaam in de sarcofaag is nog intact. Dit betekent dat de kist nog nooit eerder is geopend sinds het moment dat deze is verzegeld 2000 jaar geleden.

Het laagje mortel tussen de deksel en het lichaam in de sarcofaag is nog intact. Dit betekent dat de kist nog nooit eerder is geopend sinds het moment dat deze is verzegeld 2000 jaar geleden.

Egyptian Ministry of Antiquities

En dan is er nog een bijzonderheidje dat aan deze spannende ontdekking kan worden toegevoegd. Egyptische grafkamers zijn namelijk bijna allemaal geplunderd en beschadigd in de loop der eeuwen, en daardoor treffen archeologen vondsten bijna nooit intact aan, zoals dit echter wel het geval is van de zojuist gevonden sarcofaag.

Het is nog een mysterie wie er precies in ligt. De vondst is zo zeldzaam dat de procedures veel trager verlopen dan gebruikelijk. We zullen moeten wachten voordat we daar achter zullen komen. Experts zijn er echter bijna zeker van dat het om een heel belangrijk figuur gaat.

De gehele locatie is in de Ptolemeïsche periode geplaatst, die begon in 323 voor Christus met de vorst Tholomeus I en eindigde in 30 v.Chr. met Cleopatra VII en de Romeinse verovering.

Nu de sarcofaag en de andere vondsten zijn veiliggesteld en dag en nag worden bewaakt, wachten we gespannen af op nieuws over datgene wat lijkt op het begin van een nieuw avontuur voor Indiana Jones!

Bronnen:

Advertisement