Het engste Bijbelfiguur is niet Satan maar de rechterhand van God

door Skip

22 Juli 2018

Het engste Bijbelfiguur is niet Satan maar de rechterhand van God
Advertisement

We kennen allemaal Satan wel, en zijn sommigen misschien bang voor hem: God's mooiste lievelingsengel komt in opstand tegen zijn schepper en wordt door hem verslagen en in de diepten der aarde gedrukt. Daar wordt hij de duivel, de vijand, de wortel van het kwaad die mensen in verzoeking brengt.

Maar in de heilige teksten is hij niet de enige slechterik die de mens angst zou moeten aanjagen. Er is namelijk een mysterieus figuur die beslist veel enger is dan Satan.

Advertisement

Zijn naam is Abaddon.

Zijn naam is Abaddon.

Wikimedia Commons

Zijn naamt duikt voor het eerst op in de Openbaring van Johannes, boek geschreven nadat God aan hem het einde der tijden openbaarde. In dit boek komet men te weten dat niet Satan de Engel des Doods is, maar Abbadon.

Abaddon is de leider van de gevallen engelen en heeft de opdracht gekregen de Aarde en de mensheid te martelen als straf voor de begane zonden. Zij hebben de taak om Gods toorn te ontketenen over de mens.

Zoals vaak gebeurt in heilige boeken wordt er een beeld van God geschetst dat niet overeenstemt met het beeld van een goede en barmhartige God.

Advertisement

De macht van Abaddon is beperkt.

De macht van Abaddon is beperkt.

Wikimedia Commons

In Openbaring van Johannes 9:4 valt te lezen: "En hen werd gezegd dat ze struiken, planten en bomen niet mochten krenken, maar wel de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden." De woede moet dus beperkt blijven tot de zondige mensheid en niet tot in de hel die door God is gemaakt.

Abaddon is eng omdat hij niet doodt. Direct daarna in 9:5 staat er: "Maar zij mochten hen niet doden, slechts vijf maanden lang kwellen." Er wordt niet precies gezegd waar de martelingen van Abaddon en de andere engelen precies uit bestaan, maar kunnen we er ons wel een voorstelling van maken op basis van hoofdstuk 2 vers 6: "En gedurende die dagen zullen mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden en wensen zij te sterven, en zal de dood hen ontvluchten."

Is Abaddon aan Satan gehoorzaam of aan God?

Is Abaddon aan Satan gehoorzaam of aan God?

Wikimedia Commons

Abaddon is een controversieel figuur omdat de interpretaties controversieel zijn, volgens welke hij de ene keer een bondgenoot is van Satan en in andere intepretaties de engel des doods met goedkeuring van de Heer.

Wat de duivel anders maakt dan Abaddon is juist hun rol: Satan is in wezen de vijand van God, degene die zich verzet tegen elk goddelijk werk. Ook hij neemt deel aan de dag des Oordeels en zaait pijn en lijden uit over alles wat gemaakt is door de hand van God. Abaddon heeft echter de taak om de mens op aarde te martelen.

Op basis van enkele gnostische teksten was Abaddon ook aanwezig toen Jezus weer opstond.

Op basis van enkele gnostische teksten was Abaddon ook aanwezig toen Jezus weer opstond.

Wikimedia Commons

In enkele geschriften is Abaddon ook gebruikt als personificatie van de dood en is het om deze reden dat hij, volgens de gnostische teksten, aanwezig was bij de opstanding van Jezus. In die geschriften is de rol van Abaddon erg verwarrend. Hoorde hij nou bij God z'n leger of was hij een ondergeschikte van Satan?

Abaddon was ook de engel die de aarde verzamelde waaruit Adam zou ontstaan.

Abaddon was ook de engel die de aarde verzamelde waaruit Adam zou ontstaan.

Wikimedia Commons

Volgens een apocrief in het Nieuwe Testament, de Handelingen van Thomas, kreeg Abaddon van God de taak om aarde verzamelen waaruit Adam zou ontstaan. Hier wordt hij gezien als een wakende engel, gevreesd door alle engelen en demonen.

Advertisement

Ook in de Dode Zee-rollen die zijn gevonden in 1947, staan vele teksten uit de Hebreeuwse Bijbel, waar Abaddon en zijn gemeenheid wordt genoemd.

Ook in de Dode Zee-rollen die zijn gevonden in 1947, staan vele teksten uit de Hebreeuwse Bijbel, waar Abaddon en zijn gemeenheid wordt genoemd.

Ken and Nyetta/Flickr

Het Abaddon-figuur is als een symbool, want het wakkert een discussie aan die in de loop der eeuwen altijd maar doorging: wat is de ware aard van de Christelijke God, is Hij voor iedereen een goede en barmhartige God (in tegenstelling tot de Islamitische) of is Hij volgens dat wat er uit de heilige teksten is gehaald, totaal het tegenovergestelde?

Advertisement