Door een grootschalige studie verandert alles wat we dachten te weten over alcohol: het is altijd slecht voor je, ook bij kleine hoeveelheden

door Skip

29 Augustus 2018

Door een grootschalige studie verandert alles wat we dachten te weten over alcohol: het is altijd slecht voor je, ook bij kleine hoeveelheden
Advertisement

We zijn gewend geraakt aan al die onderzoeken, die elkaar ook tegenspreken, dat dan een bepaalde hoeveelheid goed of slecht is voor je gezondheid. Om proberen te ontkomen aan een situatie waar men maar blijft steken bij het hebben van allerlei meningen, moet er worden gekeken naar 'hoe groot' een studie is, oftewel hoelang deze duurt, grootte en de hoeveelheid onderzochte mensen. Op deze conclusies zijn zulke onderzoeken gebaseerd.

En het is juist door de grootte van het onderzoek dat geleid is door de Universiteit van Washington die de resultaten tenietdoet die zijn behaald uit voorgaande onderzoeken op hetzelfde gebied. De conclusie na dit onderzoek is dat alcohol altijd slecht voor je is, en dat er geen veilige ondergrens is, die evenmin gezond is.

via The Lancet

Advertisement
James Williams/Flickr

James Williams/Flickr

Het zijn de opvallende cijfers van het onderzoek die een idee geven van hoe breed het onderzoek wel niet is opgezet, een van de grootste onderzoeken tot nu toe. Zestien jaar aan onderzoek (van 1990 tot 2016), 195 landen en een hele grote selectie van de bevolking (deelnemers in de leeftijd van 15 tot 90 jaar). Daar komen dan nog de 694 bronnen bij die zijn geraadpleegd en 592 recente en oude onderzoeken die alcohol als onderwerp hadden.

"Met de grootste verzameling van bewijs die ooit tot nu toe is vergaard, wordt de relatie duidelijk die er is tussen gezondheid en alcohol, namelijk dat je door te drinken er in gezondheid aanzienlijk op achteruit gaat, op heel veel manieren, en dat overal ter wereld", aldus Max Griswold hoofdauteur van het onderzoek.

Wat het idee zo tegenspreekt dat we hadden over alcohol, juist door het nieuws van enkele onderzoeken, is dat volgens de Washingtonse onderzoekers absoluut geen hoeveelheid alcohol is die onschuldig dan wel goed voor je is.

"De schade aan je gezondheid die door alcohol wordt veroorzaakt is enorm, zoals kanker, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden" vertelt Emmanuela Gakidou, onderzoekster die deelnam aan de studie.

Uit ervaring kunnen we wel zeggen dat het hoofdstuk alcohol op dit moment nog zeker niet is af te ronden, want andere onderzoeken kunnen hetgene wat er in het laatste onderzoek is gezegd, bevestigen of ontkrachten. Dit laatste onderzoek lijkt het belangrijkste wat uitgebreidheid in gegevens betreft. In de tussentijd kunnen we slechts een keuze maken en dat is ervoor kiezen om alcohol volledig op te geven, puur omdat het slecht voor je zou kunnen zijn, of niet helemaal ermee stoppen maar juist een gulden middenweg vinden, welke in de meeste gevallen de juiste compromis is gebleken.

En jij, ben jij op andere gedachten gebracht na dit laatste onderzoek?

Bronnen: 

Advertisement