Als je wel boeken koopt maar het je niet lukt om ze te lezen dan is er een woord waarmee jij bent te omschrijven

door Skip

17 November 2018

Als je wel boeken koopt maar het je niet lukt om ze te lezen dan is er een woord waarmee jij bent te omschrijven
Advertisement

Als het op boeken aankomt pakt iedereen dit op zijn eigen manier aan. Je hebt langzame lezers, woord voor woord en mensen die meer een algemeen idee willen vormen. Je hebt ook nog mensen die, als ze eenmaal zijn uitgelezen dat ze dan alle boeken weggeven en lui die er al misselijk van worden als ze hier al aan moeten denken.

Er is nog meer gedrag dat voor verbroedering en voor tweespalt zorgt onder mensen die van lezen houden. Sommige mensen kopen alleen een nieuw boek als ze het vorige pas hebben uitgelezen en weer anderen die steeds een nieuwe koopt als hij de boekhandel inloopt. En vervolgens eindigt dat boek doodleuk op de stapel van andere boeken die hij of zij niet heeft kunnen lezen.

Advertisement
unsplash.com

unsplash.com

De mensen die wel boeken kopen maar niet lezen op korte termijn of helemaal niet. Deze mensen hebben stapels boeken die nooit open zijn gegaan, maar die volgens hen wel het kopen waard waren.

Er is een speciaal woord voor hen, afkostig uit Japan: tsundoku. Met dit woord wordt juist de neiging benoemd om boeken te verzamelen die je om gebrek aan tijd of om andere reden, nooit zult lezen. Deze term slaat op iedereen die als ze een boekwinkel binnenlopen, niet weg kunnen gaan zonder een nieuw boek te hebben gekocht.

Het woord tsundoku is een versmelting van "doku" dat in het Japans hoort bij lezen en "tsumu" bij opstapelen. De eerste keer dat het woord verscheen was in een tekst uit 1879, en ging het over een leraar die thuis veel boeken had maar ze nooit las.

Is zulk gedrag laakbaar? Volgens Amerikaans auteur A. Edward Newton bekend als een verwoed boekenverzamelaar, niet:

"Ook wanneer het niet mogelijk is om te lezen, zorgt alleen al de aanwezigheid van boeken zo'n extase die groter is dan het aanral boeken dat een mens kan lezen. Het is gewoon niets anders dan de ziel die het oneindige bereikt. We aanbidden ongelezen boeken, alleen al dat ze er gewoon zijn troost al, de wetenschap dat je er meteen bij kunt."

Gebeurt het ook wel eens dat je boeken koopt maar ze niet leest?

Advertisement