Iemand die Harry Potter leest is een beter mens blijkt uit wetenschappelijk onderzoek

door Skip

10 Januari 2019

Iemand die Harry Potter leest is een beter mens blijkt uit wetenschappelijk onderzoek
Advertisement

Lezen is goed voor je, maar Harry Potter lezen is nog veel beter voor je. Dit hebben onderzoekers ontdekt die graag het effect wilde onderzoeken van ruim 350 miljoen verkochte exemplaren van boeken over de beroemdste jonge tovenaar met een bril, ter wereld. Dat zijn een groot aantal lezers en zijn geschikt voor statistisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat mensen die Harry Potter lezen 'betere' mensen zijn omdat zij veel meer geneigd zijn tot anderen niet buiten te sluiten en om over cultuurverschillen heen te stappen.

Advertisement
pexels.com

pexels.com

Harry Potter heeft in 8 gepubliceerde boeken en net zoveel films de houding van zijn lezers ten opzichte van groepen beïnvoed die vaak worden gediscrimineerd, immigranten, homo's, gehandicapten. Dit gevolg zou voortkomen uit het effect dat het verhaal heeft op de lezer, die er helemaal in wordt gezogen en uit het karakter van de tovenaar zelf: vaak moet hij over stereotypen en discriminatie heenstappen met een invoelende, begripvolle en ondersteunende houding.

Het onderzoek is verricht door drie Italiaanse universiteiten, te weten van Puadua, Modena en Verona die samen hebben gewerkt met de Greenwich-universiteit. Nou, de onderzoekers durven zonder twijfel te stellen dat Harry Potter lezen helpt bij het bestrijden van vooroordelen en bij het delen van een open mentaliteit.

Advertisement
pixabay.com

pixabay.com

In oudere onderzoeken werd een groep van Italiaanse kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar gevolgd toen ze Harry Potterboeken lazen. Onderzoekers toonden aan dat naarmate zij verder lazen, dat zij een meer open houding kregen voor verschillende culturen en ze steeds vaker stereotypes en vaste denkkaders loslieten.

Ben je het hiermee eens? Heb jij veranderingen opgemerkt in je mentaliteit na kennis te hebben gemaakt met deze boeken en ze gelezen te hebben?

Advertisement