Mozambique keurt een wetsvoorstel goed om de absurde praktijk van kindbruidjes te beëindigen

door Skip

12 Augustus 2019

Mozambique keurt een wetsvoorstel goed om de absurde praktijk van kindbruidjes te beëindigen
Advertisement

Door de film 'I am Nojoom, Age 10 and Divorced' kwam in 2014 bij het Westers publiek een aantal thema's onder de aandacht waar men al van afwist, maar die niet grondig zijn geanalyseerd. De film neemt je mee in het verhaal van Nojoud Ali, een meisje van slechts tien jaar die verplicht werd door haar familie om te trouwen met een veel oudere man. Sindsdien zijn mensen vragen gaan stellen over de barbaarse praktijk die kinderen uithuwelijken heet. Sinds 2014 is er veel strijd geleverd. De laatste overwinning was in Mozambique op 15 juli 2019.

via Human Rights Watch

Advertisement
Francesca Augustin/Wikimedia

Francesca Augustin/Wikimedia

Mozambique ligt in Zuidoost-Afrika. Volgens statistieken van UNICEF stond het land op de negende plaats van de landen waarin kindhuwelijken het meeste plaats vinden. Tot 15 juli was het bijvoorbeeld een volwassene toegestaan een meisje te trouwen van 16 jaar. Maar vaak werden meisjes al in de echt verbonden ruim voordat ze 16 jaar waren. Teneinde de situate te verbeteren is ingrijpen van de CECAP nodig geweest. Deze organisatie wil kinderhuwelijken in Mozambique laten stoppen. De CECAP heeft aangedrongen bij de Mozambikaanse regering dat er een wet moest komen die de meisjes zou beschermen. Na twee jaar lang wachten heeft het parlement in het land zich eindelijk uitgesproken over het verzoek. Op 15 juli is unaniem besloten om de eisen van de CECAP in te willigen.

Advertisement
Fhadekhemmy/Wikimedia

Fhadekhemmy/Wikimedia

Er heeft dus een kentering plaatsgevonden in Mozambique. Het is nu niet meer mogelijk om te trouwen of gemeenschap te hebben met minderjarigen onder de 18 jaar. Er staan zware straffen op het aangaan van een kinderhuwelijk, namelijk een gevangenisstraf van acht tot twaalf jaar. Ook degene die een huwelijk met minderjarigen voltrekt riskeert twee tot acht jaar gevangenisstraf. Maar natuurlijk is het intreden van deze wet slechts de eerste stap om deze absurde praktijken tegen te gaan. Nu moet de wettekst nog worden vertaald in de 15 dialecten die er gesproken worden onder de bevolking en moeten er meer controles komen om overtreders te pakken.

Hoe dan ook, deze wet in Mozambique betekent weer een overwinnig in de strijd tegen kinderhuwelijken. We hopen dat dit een eerste stap is in het kunnen winnen van de oorlog tegen dit gebruik, dat nog in veel landen in Afrika Azië en het Midden-Oosten voorkomt.

Advertisement