India en Sri Lanka zijn niet gescheiden: er is een heel oude brug die een enigma blijft voor onderzoekers

Janine image
door Janine

05 December 2019

India en Sri Lanka zijn niet gescheiden: er is een heel oude brug die een enigma blijft voor onderzoekers
Advertisement

Sri Lanka is een staat op een eiland op enkele kilometers afstand van India. Hoewel we altijd hebben geweten dat Sri Lanka geografisch gescheiden is van de zuidoostkust van India door een zeestraat, bekend als de Straat Palk, was dit in het verleden misschien niet het geval.

De mythe spreekt van een brug, de brug van Adam, gebouwd in opdracht van een godheid, waarvan de sporen nog steeds kunnen worden gezien vanuit een satellietvisie. Legende of waarheid? Kunstmatige of natuurlijke brug? Vragen die de wetenschap nog niet heeft kunnen beantwoorden.

via dw.com

Advertisement

Sri Lanka wordt nu gescheiden van India door de Straat Palk, in de wateren van de Indische Oceaan.

Sri Lanka wordt nu gescheiden van India door de Straat Palk, in de wateren van de Indische Oceaan.

THK/Wikimedia

Satellietbeelden onthullen echter het bestaan van zandbanken langs een nauwkeurig traject: alsof het overblijfselen zijn van een constructie dat is ontworpen om de twee staten met elkaar te verbinden.

Advertisement
NASA/Wikimedia

NASA/Wikimedia

De Indiase traditie spreekt in feite van de brug van Rama, een brug gebouwd door een leger apen in opdracht van de goddelijkheid die twee stroken land heel dicht bij elkaar wilde brengen: slechts 33 kilometer van elkaar gescheiden.

Dat van Rama en zijn apen is een mythe, maar het is al bekend dat waarheid en legende nooit zo ver van elkaar zijn gescheiden. Wat is dan de ware oorsprong van de brug? Is het een menselijke constructie die teruggaat tot de oudheid (onderzoekers veronderstellen dat het zelfs tot 13.000 jaar geleden kan worden gedateerd), of van een volledig natuurlijk element?

Charith Gunarathna/Wikimedia

Charith Gunarathna/Wikimedia

De wetenschap lijkt de kunstmatige oorsprong van de verbinding tussen Sri Lanka en India te bevestigen: of beter gezegd, het lijkt erop dat de aanwezigheid van zandbanken natuurlijk is, maar dat de aanwezigheid van stenen moet worden toegeschreven aan een menselijk project.

Het enigma is echter verre van opgelost: wie heeft de stenen naar die plek gebracht en zo netjes gerangschikt?

NASA/Wikimedia

NASA/Wikimedia

Er is nog een ander feit dat de onderzoekers zich afvragen: de rotsen lijken ouder te zijn dan het zand dat het momenteel ondersteunt. De stenen zijn geïdentificeerd als 7.000 jaar oud, terwijl het zand niet meer dan 4.000 jaar oud is.

PlaneMad./Wikimedia

PlaneMad./Wikimedia

Op onze planeet zijn er plaatsen en objecten waarvan de aard en oorsprong nog onbekend zijn: de Rama-brug, ook bekend als de Adam-brug, is daar zeker een van.

Waar eindigt de mythe en begint de historische waarheid? Misschien zullen alleen tijd en verder onderzoek ons een antwoord geven.

Advertisement