Het radioactief water van Fukushima wordt in zee geloosd: wat zijn de risico's en gevolgen?

Janine image
door Janine

16 April 2021

Het radioactief water van Fukushima wordt in zee geloosd: wat zijn de risico's en gevolgen?
Advertisement

De kwestie van de lekkage van radioactief water in Fukushima is al jaren een bekend en controversieel onderwerp. De gevolgen van de vreselijke aardbeving die Japan in maart 2011 schokte en waarbij kerncentrales werden beschadigd, zijn helaas nog steeds aanwezig.

Nu lijkt de Japanse regering een officieel besluit te hebben genomen: tonnen en tonnen water die werden gebruikt om de radioactieve kernen van de kerncentrale te koelen, zullen in zee worden geloosd.

via BBC

Advertisement
IAEA Imagebank/Flickr

IAEA Imagebank/Flickr

Het gaat om meer dan 1 miljoen ton vloeistof die volgens de autoriteiten geen veiligheidsproblemen zou moeten veroorzaken in het oceaanmilieu, omdat het aanzienlijk zal worden verdund en geleidelijk in kleine hoeveelheden zal worden vrijgegeven.

De procedure die wordt gebruikt om ze te “ontsmetten”, opnieuw volgens wat er naar voren kwam, staat voorop en zal het grootste deel van het afval verwijderen, maar er komt tritium vrij, een radioactieve isotoop van waterstof die voor de overheid en TEPCO (energiebedrijf dat de centrale beheert) niet al te riskant zou zijn voor de gezondheid.

Advertisement
IAEA Imagebank/Wikimedia

IAEA Imagebank/Wikimedia

Desondanks zijn de vissers en de bewoners van de gebieden grenzend aan de kerncentrale fel tegen het plan. Hoewel premier Suga heeft verzekerd dat aan de veiligheidsnormen tijdig en nauwgezet zal worden voldaan, dreigt de visserijsector te lijden onder zware weerslag op het besluit van de regering.

Milieuverenigingen, vissersfederaties en -coöperaties hebben hun sterke tegenstand geuit tegen het vrijkomen van tritiumhoudend water in de Stille Oceaan, daarbij gesteund door verschillende internationale realiteiten. De scherpste kritiek kwam uit Taiwan, China en Zuid-Korea. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat de Japanse keuze "onverantwoordelijk, betreurenswaardig en schadelijk" is.

IAEA Imagebank/Flickr

IAEA Imagebank/Flickr

Greenpeace sprak van een "aanval op de gezondheid" van zeedieren, daarbij verwijzend naar studies die spreken van radioactieve componenten die al in de wateren aanwezig zijn en in de oceanische omgeving zijn binnengedrongen, met ernstige gevolgen. Andere experts hebben aangedrongen op de noodzaak om extra anti-seismische tanks te bouwen voor de opslag van water dat, ondanks de verdunning, nog steeds risico's kan opleveren voor de zee, omdat het ook onderhevig is aan stromingen.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zei echter dat het voorstander was van het plan, aangezien het in overeenstemming is met de voorzorgsmaatregelen en normen. Ook de Verenigde Staten zijn van deze mening. Japan heeft van zijn kant verzekerd dat het tritium dat samen met het water van Fukushima in zee wordt geloosd, super-verdund zal worden en dat de operatie zal plaatsvinden onder toezicht van derden, die zullen toezien op de correcte uitvoering ervan.

naturalflow/Flickr

naturalflow/Flickr

Tegenstanders zijn in ieder geval niet overtuigd van al deze geruststellingen: vooral vissers benadrukken dat de risicoperceptie bij mensen en consumenten erg hoog is. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat de Japanse regering op haar schreden zal terugkomen.

Alleen de tijd kan ons echter met wiskundige zekerheid vertellen wat de werkelijke gevolgen van de lozing voor het milieu en de gezondheid zullen zijn. Zeker, het lozen van meer dan 1 miljoen ton radioactief water in zee is voor niemand een geruststellend vooruitzicht. Het enige dat overblijft, is hopen dat, als het echt zo eindigt, alles zal worden gedaan om de oceaan, degenen die het bevolken en degenen die leven van wat het te bieden heeft, echt te beschermen.

Advertisement