In Madrid gaat een enorm stadsbos komen met 75km aan bomen voor luchtzuivering en temperatuurverlaging

door Skip

29 Juli 2021

In Madrid gaat een enorm stadsbos komen met 75km aan bomen voor luchtzuivering en temperatuurverlaging
Advertisement

Tussen al het slechte nieuws over het milieu en de toestand daarvan gloort er zo nu en dan een beetje hoop. Daar denken we aan bij het lezen over een milieuproject dat in de maak is in Madrid en waar we het zo over gaan hebben.

In Madrid heeft men een vast omlijnd doel voor ogen, namelijk de temperaturen verlagen en de uitstoot van broeikasgassen sterk omlaag brengen. Daarvoor is een idee gekomen waarvan wordt gehoopt dat het snel werkelijkheid zal gaan worden. Wat dan precies? De aanleg van een enorm stadsbos waarbij de planning is om ongeveer een half miljoen bomen te planten in een ring rondom de stad die ruim 75 kilometer beslaat. Zo'n heuse "groene weg" is het wel waard om verder uit te diepen en te ontdekken.

via Euronews

Advertisement
Felipe Gabaldón/Wikimedia

Felipe Gabaldón/Wikimedia

Het effect geheten "hitte-eiland" is een verschijnsel waar ze in Madrid jammer genoeg maar al te gewend aan zijn. Dit doet zich voor wanneer er in stedelijke gebieden een volwaardig microklimaat ontstaat waarin het aanzienlijk warmer is dan in de landelijke gebieden eromheen. De verschillende oorzaken hiervan hebben onderling verband met elkaar. Bebouwing, uitstoot van voertuigen, weinig groen, klimaatbeheersingsinstallaties, fabrieken zijn onder meer het meest voorkomend.  

Advertisement
Rod Raglin/Wikimedia - Not the actual photo

Rod Raglin/Wikimedia - Not the actual photo

Om dit alles tegen te gaan en natuurlijk om de aarde een handje te helpen hebben ze in Madrid besloten het roer om te gooien en dat concreet te maken. Daar komt het idee van de groene ring vandaan die bestaat uit duizenden en duizenden bomen die dienst zullen gaan doen als een volwaardige "long" die het hitte-eiland kunnen tegengaan, broeikasgassen kunnen opzuigen en kunnen zorgen voor de komst van uitgestrekte natuurzones die lopen vanaf de stad tot aan de ringen hieromheen. 

Portal web del Ayuntamiento de Madrid

Portal web del Ayuntamiento de Madrid

Als de bomen geplant zijn en eenmaal zijn volgroeid dan moeten ze naar schatting per jaar circa 175.000 ton CO2 opzuigen. Dit zullen dan bomen zijn die in de natuur allemaal in het midden van Spanje groeien zoals de zwarte den, beukenboom, Spaanse jeneverbes en de eik. Allemaal bomen die onder droge en vochtarme omstandigheden kunnen overleven, omstandigheden dus waar Madrid ligt.

Mariano Fuentes, milieuwethouder van de Spaanse hoofdstad:"We willen de luchtkwaliteit in heel de stad verbeteren en dat zou dan een globale aanpak moeten zijn dat ten doel heeft voetgangersgebieden, milieucorridors aan te leggen en een nieuwe groene beschaving te creëren."

Max Pixel

Max Pixel

Het is dus veel meer dan gewoonweg een "park". Waar ze in Madrid mee bezig zijn te ontwikkelen is een volwaardig bos dat aspecten van de stad in positieve zin moet veranderen. Dat de natuur en inwoners dan waardevolle bondgenoten zoals bomen terugkrijgen. Het is dus nu hopen dat dit alles zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en dat het als voorbeeld kan dienen voor veel omgevingen buiten de landsgrenzen en niet alleen Spanje. 

Advertisement