Handdrogers vormen een bedreiging voor de volksgezondheid: de ontdekking van wetenschappers

Janine image
door Janine

04 September 2021

Handdrogers vormen een bedreiging voor de volksgezondheid: de ontdekking van wetenschappers
Advertisement

In openbare toiletten vinden we vaak handdrogers: we denken dat ze een goed alternatief zijn voor handdoeken of wegwerpdoekjes, maar een team van onderzoekers heeft ontdekt dat dit niet het geval is. In 2014 kondigde het team van onderzoekers van de Universiteit van Leeds aan dat handdrogers een gevaar voor de volksgezondheid vormen omdat ze bacteriën snel en zorgwekkend verspreiden.

Hoewel deze instrumenten niet worden aangeraakt, zijn het in werkelijkheid geen hygiënische oplossingen. De meeste mensen wassen namelijk hun handen niet goed: dit betekent dat de bacteriën - door de sterke luchtstraal - zich verwijderen van de slecht gewassen handen van mensen en in zorgwekkende hoeveelheden in de lucht en op nabijgelegen oppervlakken terechtkomen. De kans dat je dus met meer bacteriën uit het toilet komt dan dat je binnen bent gekomen is erg groot.

via sciencedirect

Advertisement
Dwight Burdette/Wikimedia Commons

Dwight Burdette/Wikimedia Commons

De onderzoekers, onder leiding van professor Mark Wilcox, gingen onderzoeken hoe methoden om de handen te drogen de verspreiding van bacteriën beïnvloeden. Het onderzoek wil vooral de hygiënische situatie in toiletten in ziekenhuizen onderzoeken. Het onderzoek werd uitgevoerd in de ziekenhuizen van 3 verschillende steden: voor elk ziekenhuis werden de toiletten onderzocht en werden ofwel papieren handdoeken ofwel luchtdrogers geïnstalleerd. Vervolgens werden gedurende 4 weken monsters uit de lucht en van de oppervlakken van de toiletten genomen. Uit het onderzoek bleek dat luchtdrogers 27 keer meer bacteriën in de lucht afgeven dan traditionele papieren handdoeken. Nadat de bacteriën zich in de lucht hadden verspreid, bleven ze ongeveer 15 minuten circuleren.

Advertisement
Denny Muller/Unsplash

Denny Muller/Unsplash

Professor Wicox zei: "Het probleem begint omdat sommige mensen hun handen niet goed wassen. In feite creëert de luchtdroger een aerosol die het toilet verontreinigt, inclusief de droger zelf en mogelijk de wastafels, vloer en andere oppervlakken, afhankelijk van het ontwerp van de droger en waar deze wordt geplaatst. Papieren handdoeken daarentegen absorberen water en microben die op de handen achterblijven en als ze op de juiste manier worden weggegooid, is er minder kans op kruisbesmetting. Als gevolg hiervan zijn wij van mening dat elektrische handdrogers niet geschikt zijn voor klinische omgevingen.” Dankzij het onderzoek hebben gezondheidsfunctionarissen in sommige landen hun richtlijnen bijgewerkt om het gebruik van deze hulpmiddelen op openbare afdelingen te ontmoedigen.

Advertisement