Mogelijke kentekenplicht en naleving van de snelheidslimieten voor fietsen: het voorstel uit Engeland

Janine image
door Janine

02 September 2022

Mogelijke kentekenplicht en naleving van de snelheidslimieten voor fietsen: het voorstel uit Engeland
Advertisement

Een van de mooiste manieren om de stad te ervaren is om er op de fiets doorheen te rijden. Met dit voertuig kun je je snel verplaatsen, maar tegelijkertijd volop genieten van het uitzicht, alsof je te voet bent. Desondanks kan roekeloos rijgedrag de veiligheid van de burgers in gevaar brengen. Om die reden heeft Nick Freeman, een Britse advocaat, een bewustwordingscampagne gevoerd om nieuwe regels voor fietsers in te voeren.

Deze nieuwe regels kunnen een belangrijke impuls geven om de stad aanzienlijk veiliger te maken en het welzijn van niet alleen voetgangers, maar ook van fietsers te waarborgen.

via Dailymail

Advertisement
Pexels - Not the actual photo

Pexels - Not the actual photo

De campagne van de advocaat werd goed ontvangen door Britse parlementsleden. Verkeersveiligheid is immers een van de prioriteiten waar alle ministers aan werken. Daarom wordt het noodzakelijk geacht om ook voor fietsers snelheidsbeperkingen in te voeren en een identificatie, oftewel een soort bord, waarmee ze bij een overtreding kunnen worden herkend.

Daarnaast is het de bedoeling om de verplichting tot het afsluiten van een verzekering in te voeren. Op deze manier kan de fietser de schade volledig vergoeden als een voetganger wordt aangereden. Deze nieuwe wetten kunnen automobilisten en fietsers op hetzelfde niveau brengen. Want tot nu toe kunnen de eerstgenoemden zware gevolgen hebben als ze een claim indienen, terwijl de laatstgenoemden veel lichtere straffen krijgen. Het doel is niet om fietsers te straffen, maar om het verkeer te reguleren en de weg veiliger te maken.

Advertisement
Pexels - Not the actual photo

Pexels - Not the actual photo

Grant Shapps, de Britse minister van Transport, benadrukte dat het invoeren van deze regels essentieel is, daarmee "willen we niet voorkomen dat mensen op de fiets stappen, het is een fantastische manier om te reizen. Ik denk echter dat het nodig is om de snelheidsbeperkingen uit te breiden, ook voor fietsers."Deze nieuwe wetten zouden alle "weggebruikers", van fietsers tot voetgangers, in staat stellen om met meer gemoedsrust te leven.

Dit alles zou volgens Freeman niet alleen fietsers, maar ook voetgangers zelf moeten aansporen om voorzichtiger te zijn: deze laatste zullen in feite "uitsluitend op het zebrapad moeten oversteken, maar vooral niet telefoneren" .

Wat denk jij? Kunnen deze regels de straten leefbaarder maken?

Advertisement