Voor veel mensen is kunstmatige intelligentie alleen bedoeld om met iemand te praten, zo blijkt uit een onderzoek

Janine image
door Janine

31 Maart 2024

Voor veel mensen is kunstmatige intelligentie alleen bedoeld om met iemand te praten, zo blijkt uit een onderzoek
Advertisement

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt hoe de samenleving het gebruik ervaart van op kunstmatige intelligentie gebaseerde chatbots die tekstuele inhoud genereren: de resultaten brengen onverwachte elementen naar boven.

Advertisement

Onderzoeken naar het gebruik van chatbots

Onderzoeken naar het gebruik van chatbots

Freepik

De komst van chatbots als ChatGPT heeft vanuit vele invalshoeken nuttige tools opgeleverd, variërend van onderzoek tot het opstellen van teksten en documenten tot het vragen van hulp. Zeker een keerpunt dat tal van voordelen met zich meebracht, maar wat was de impact op mensen en wat is hun manier van leven en het gebruik van deze innovaties?

Onderzoeken uitgevoerd door Consumer Reports hebben deze aspecten onderzocht, waarbij Amerikaanse consumenten zijn geïnterviewd over hun ervaringen met chatbots die menselijke tekstinteracties simuleren. Volgens de gegevens die naar voren zijn gekomen, speelt dit soort generatieve kunstmatige intelligentie een dagelijkse rol in het leven van Amerikaanse internetgebruikers. Deelnemers gebruiken deze tools voor een groot aantal doeleinden, variërend van klantenservice tot virtueel medisch advies.

Maar dat niet alleen: een groot deel van de mensen zoekt in chatbots gewoon iemand om mee te praten.

Advertisement

ChatGPT, hoe en waarom wordt het gebruikt?

In beide onderzoeken werd gekeken naar de houding, het gebruik en het sentiment van Amerikanen ten opzichte van OpenAI's ChatGPT en zijn collega's. Bij de eerste groep geïnterviewden waren 2.062 volwassenen betrokken, bij de tweede groep 2.070. Politiek analist Grace Gedye van de Amerikaanse organisatie legde uit: “Het onderzoek benadrukt dat consumenten chatbots gebruiken voor onderwijs, schrijven, bewerken en een verscheidenheid aan andere activiteiten.”

De organisatie raadt aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van chatbots en virtuele assistenten, die weliswaar zeer nuttig zijn, maar ook onjuiste informatie kunnen geven. In ieder geval bleek uit het onderzoek dat de meest gebruikte chatbot ChatGPT is, voor het primaire doel (35%) van het zoeken naar of begrijpen van informatie, ter vervanging van zoekmachines, gevolgd door 23% die het gebruikt om effectief teksten te schrijven, samen te vatten of te bewerken. 37% gaf toe AI te gebruiken voor de lol, om tijd te besparen (36%) en om een bepaalde taak te vergemakkelijken (35%). 21% wendt zich tot chatbots om problemen met betrekking tot hun gezondheid te bespreken.

13% van de gebruikers gebruikt chatbots voor iemand om mee te praten

13% van de gebruikers gebruikt chatbots voor iemand om mee te praten

Freepik

Van de verzamelde gegevens valt er één in het bijzonder op: 13% gebruikt technologie alleen om “een gesprek met iemand te voeren”. Verschillende mensen, niet alleen in de VS, gebruiken hiervoor chatbots. Ondanks het evidente nut van het instrument hebben diverse experts uit de sector op dit vlak de nadruk gelegd op een groeiende verwarring: in een steeds virtueler wordende samenleving bestaat de zorg dat een steeds groter percentage gebruikers de sociale relaties zal vervangen door die van kunstmatige intelligentie, die in feite menselijke interacties op een volledig levensechte manier simuleert.

Als deze trend een algemene en vaste gewoonte wordt, zouden we een toename van sociaal isolement kunnen zien door communicatie die, hoe echt het ook lijkt, kunstmatig is. Bovendien kan het feit dat een aanzienlijk aantal mensen deze nieuwe middelen gewoon gebruikt om “met iemand te praten”, duiden op een wijdverbreid gevoel van eenzaamheid of weerstand tegen het delen van problemen en gedachten die door hun leeftijdsgenoten beoordeeld zouden kunnen worden.

Uiteindelijk kunnen chatbots die teksten genereren, naast het verstrekken van informatie en hulp bij het schrijven, gezelschap en emotionele steun bieden, maar ze mogen menselijke relaties niet vervangen: zelfs als ze zijn opgezet om deze te imiteren, missen ze de echte empathie die alleen bij andere mensen te vinden is.

Advertisement