Deze stamboom toont de banden die talen met elkaar hebben en verandert de manier waarop je naar de wereld kijkt

door Skip

07 Oktober 2017

Deze stamboom toont de banden die talen met elkaar hebben en verandert de manier waarop je naar de wereld kijkt
Advertisement

De verspreiding van talen is een heel interessant onderwerp want de verwantschappen tussen de verschillende talen te bestuderen helpt ons bij het verbinding maken met de wortels van de verschillende volkeren in de wereld en het biedt ons heel vaak een onverwachte visie op de werkelijkheid.

En dan heb je, zoals in dit geval, een getalenteerde illustratrice die ermee bezig is geweest om alle namen en percentages om te zetten in een verhelderende infographic; hierdoor lijkt het volledige plaatje/kader boeiender dan ooit!

Hieronder kan je zien wat Minna Sundberg gemaakt heeft, de illustratrice die de gegevens van het project Ethnologue heeft bestudeerd om deze te veranderen in een talenkaart van de wereld.

Op de kaart zijn de struiken getekend in verhouding tot het aantal sprekers, des te groter de bos bladeren, des te meer sprekers spreken die taal als moedertaal.

Advertisement

Alle grote Europese talen en de meerderheid van oosterse talen zijn te verdelen in twee takken: de indo-europese en de Uralische talen (rechtsonder).

Alle grote Europese talen en de meerderheid van oosterse talen zijn te verdelen in twee takken: de indo-europese en de Uralische talen (rechtsonder).
Advertisement

Europese talen kennen vele vertakkingen, maar de grootste zijn: slavische, romaanse (Italische) en Germaanse. Kijk ook hoe gedetailleerd het geheel van de Slavische tak is.

Europese talen kennen vele vertakkingen, maar de grootste zijn: slavische, romaanse (Italische) en Germaanse. Kijk ook hoe gedetailleerd het geheel van de Slavische tak is.

De kaart benadrukt ook de Germaanse oorsprong van de Engelse taal.

De kaart benadrukt ook de Germaanse oorsprong van de Engelse taal.

Verrassend genoeg, in tegenstelling tot de Scandinavische landen, is de Finse taal onderdeel van de Oeral-tak.

Verrassend genoeg, in tegenstelling tot de Scandinavische landen, is de Finse taal onderdeel van de Oeral-tak.

Uit de kaart komt duidelijk naar voren hoe groot de variatie is aan talen die zijn ontstaan puur en alleen uit de Indo-Iraanse talen van de Indo-Europese talen.

Uit de kaart komt duidelijk naar voren hoe groot de variatie is aan talen die zijn ontstaan puur en alleen uit de Indo-Iraanse talen van de Indo-Europese talen.

Het ligt voor de hand dat de kaart niet uitputtend is om het talige erfgoed van de wereld weer te geven: veel kleinere talen hebben de minimumgrens niet gehaald wat betreft aantal sprekers om in de grafiek te kunnen worden opgenomen.

Advertisement