Als je het geheim van het duivelse getal 666 eenmaal kent dan zal je anders gaan kijken naar dit symbool

door Skip

26 November 2018

Als je het geheim van het duivelse getal 666 eenmaal kent dan zal je anders gaan kijken naar dit symbool
Advertisement

Dat het getal 666 aan de duivel, of de antichrist, wordt gekoppeld is geen bedenksel van deze tijd. Het vindt zijn oorsprong al in het christendom, in de openbaring van Johannes in het Nieuwe Testament om precies te zijn. Als je de tekst leest dan valt op hoe raar dit getal is, zowel voor de context waar het in staat als wel voor de stijl die is gekozen voor de rest van het boek.

Wat zit er achter dit getal waar al meer dan 2000 jaar mensen bang van worden? Het antwoord is veel "wereldser" dan je zou verwachten.

Advertisement
maxpixel.net

maxpixel.net

Volgens enkele deskundigen is het getal 666 een codewoord om iets anders mee aan te duiden dat ook onmenselijk slecht is. Wilde je weten wat dan precies dan moest je weten hoe het alfabet van het Oud-Grieks of van het Hebreeuws in elkaar zat. In deze twee talen werden de bijbelse teksten aanvankelijk verspreid. Het zit zo: in deze talen krijgen getallen een letter, een beetje op dezelfde manier zoals de Romeinen dat deden om cijfers weer te geven (550 is bijvoorbeeld "DL").

Elk woord heeft dus de waarde van een getal en andersom. Voordat we de omzetting van het getal 666 in letters gaan analyseren hebben we hier eerst een stukje uit de Openbaringen van Johannes, op het punt waar "het getal van het beest" wordt geïntroduceerd: 

"Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666."

De zin klinkt als een soort uitdaging, een raadsel dat maar door enkelen kan worden opgelost.

Als je 666 omzet volgens de Hebreeuwse schrijfwijze krijg je achtereenvolgens de letters van Nero's naam, de Romeinse keizer. Maar wat heeft hij met een bijbelse tekst te maken?

Volgens experts werd het boek der openbaringen geschreven in de tijd toen Johannes een balling was. Hij moest zich schuilhouden om van de Christenvervolging gespaard te blijven waar Nero mee doorging. Hij staat er historisch gezien om bekend een van de wreedste en slechtste keizers te zijn, die het zelfs durfde om de christenen te beschuldigen van de brand die Rome verwoestte.

Het zou dus zo kunnen zijn dat de apostel Johannes iets actueels in het boek der openbaringen wilde zetten dat echt heeft bestaan en dat hij daarvoor inspiratie haalde uit keizer Nero. Zo kon hij het beest uit de zee vormgeven dat de aarde vernietigt. Johannes noemde hem niet bij zijn naam, maar maakte er een code van.

Tegenwoordig wordt het beest dat bij het getal 666 hoort in meer algemene zin het kwaad bedoeld, belichaamt door de duivel.

Advertisement