In het Katharinaklooster zijn er beschreven en uitgewiste perkamenten gevonden waar de taal niet van bekend is

door Skip

25 April 2018

In het Katharinaklooster zijn er beschreven en uitgewiste perkamenten gevonden waar de taal niet van bekend is
Advertisement

Het Katharinaklooster in de Sinaï-woestijn is een plaats die doordrongen is van geschiedenis en cultuur, want hier kruisten de belangrijkste eengodsgeloven elkaars paden. Van die ontmoeting is er nog bewijs. Namelijk een plaats die heilig is binnen het christendom omdat op de Horebberg, waar dit klooster aan de voet van staat, Mozes de tien geboden ontving en de stem van God hoorde die hem aanspoorde om de Israëlieten te bevrijden van Egyptische onderdrukking. De plek is echter ook een heilige plaats voor moslims omdat Mohammed hier een schuilplaats vond.

Advertisement

De bibliotheek die er zich bevindt is een echt waardevolle schat.

De bibliotheek die er zich bevindt is een echt waardevolle schat.

Joonas Plaan/Wikimedia

In de bibliotheek zijn een groot aantal perkamenten en manuscripten uit verschillende tijdperken opgeslagen. Door het droge klimaat verkeren zij in perfecte staat, maar ook door de geïsoleerde ligging waardoor het in de loop der eeuwen belegering en veldslagen bespaard is gebleven.

Advertisement

De verzameling van documenten neemt qua rijkdom en omvang de tweede plaats in en moet alleen de Vaticaanse collectie boven zich dulden.

De verzameling van documenten neemt qua rijkdom en omvang de tweede plaats in en moet alleen de Vaticaanse collectie boven zich dulden.

Wikimedia Commons

Wat zo bijzonder is aan deze perkamenten is dat ze meer dan eens zijn overschreven. Dat komt door het gebrek aan nieuw papier waarop monniken konden schrijven. Zij wisten de oudste geschriften uit met citroensap en spitse instrumenten en hergebruikten de bladen voor nieuwe geschriften.

Experts konden door middel van moderne technieken een licht werpen op de recentere en oudere geschriften die monniken probeerden uit te wissen.

Experts konden door middel van moderne technieken een licht werpen op de recentere en oudere geschriften die monniken probeerden uit te wissen.

Early Manuscripts Electronic Library

Toen experts de teksten analyseerden hebben ze geconstateerd dat enkele geschriften stamden uit tijden die al zover teruggingen dat de talen niet eens bekend waren zoals Christelijk-Palestijns-Aramees en Kaukasisch-Albanees.

Redenen dus waarom de documenten die zich binnen de muren van de bibliotheek bevinden zo'n historische waarde hebben, niet alleen voor degenen die zich bezighouden met antieke talen. Door middel van deze oude documenten is er de mogelijkheid om alle passages te reconstrueren die hebben geleid tot een conflictsituatie tussen het christendom en de islam.

Er komt uit naar voren dat de twee geloven niet altijd met elkaar in contrast hebben gestaan. Integendeel, het blijkt dat in het verleden enkele christelijke geschriften werden verspreid in het Arabisch.

Er komt uit naar voren dat de twee geloven niet altijd met elkaar in contrast hebben gestaan. Integendeel, het blijkt dat in het verleden enkele christelijke geschriften werden verspreid in het Arabisch.

emel-library.org

Volgens Pater Justin Sinaites, die al meer dan tien jaar bibliothecaris is van het klooster, "is het niet mogelijk de problemen van vandaag te doorgronden zonder de geschiedenis van dit deel in de wereld te begrijpen".

Deze plaats redden betekent dat er een deel behouden blijft van het verleden dat we gemeen hebben met elkaar. Jammer genoeg is de ligging van het klooster niet zo gunstig zoals dat in het verleden wel het geval is geweest. Deze schitterende plaats die overloopt van geschiedenis, cultuur en geloof is doelwit geweest van terroristen van Isis.

Advertisement