Het Finse onderwijssysteem is een van de beste aan het worden in de wereld en wel om deze 10 redenen

door Skip

20 September 2018

Het Finse onderwijssysteem is een van de beste aan het worden in de wereld en wel om deze 10 redenen
Advertisement

Op de lijsten van de beste schoolsystemen ter wereld staan vooral landen in Azië, zoals Singapore, China, Japan, Korea, gevolgd door Ierland, Canada en Estland. Maar als we de lijsten van de afgelopen jaren met elkaar vergelijken is de inschatting wel te maken dat Finland op korte termijn een van de koplopers wordt.

Wat het Finse onderwijssysteem onderscheidt van de rest is het overwegende pragmatische gevoel dat leidend is in alle keuzes die er worden gemaakt. Daarnaast is er het idee van holistisch leren, dit gaat verder dan de lessen, huiswerk toetsen en schoolbankjes. Hier volgen 10 redenen waarom het Finse onderwijssysteem zo uitzonderlijk is.

Advertisement

1. Er zijn geen toetsen

1. Er zijn geen toetsen

pixabay.com

Tijdens hun schoolcarrière krijgen kinderen met regelmatige tussenpozen te maken met toetsen, die er dan op gericht zouden zijn om te testen hoe goed een leerling iets heeft opgenomen. Het gevolg van deze methode is dat de leerling uitsluitend datgene leert wat hij/zij moet weten voor de test, terwijl het enige doel van de lessen die leraren geven de leerling de kennis te geven die nodig is om de toets te halen.

In Finland hebben ze geen toetsen, met uitzondering de toets die aan het eind van de tweede fase van het voortgezet onderwijs wordt gemaakt die toegang geeft tot de universiteit. Alle Finse kinderen worden 'beoordeeld' door hun leraren. De scholen worden allemaal gemonitord door het ministerie van onderwijs.

Advertisement

2. Schoolgaan begint met zeven jaar oud en duurt dit traject slechts negen jaar.

2. Schoolgaan begint met zeven jaar oud en duurt dit traject slechts negen jaar.

woodleywonderworks/Flickr

Finse kinderen krijgen voor het eerst met school te maken wanneer zij zeven jaar oud zijn. In het Finse onderwijssysteem is er de ruimte om kinderen de nodige tijd kind te laten zijn. Ze zijn dan niet leerplichtig en kunnen zij hun persoonlijkheid volledig ontplooien.

Maar het gaat verder: in Finland ben je maar 9 jaar leerplichtig. Dat betekent dat alles wat je na je zestiende doet je eigen keuze is. Paradoxaal genoeg is het aantal schoolverlaters minimaal terwijl kinderen niet verder hoeven te leren als ze dat niet willen. 

3. Lessen beginnen later en houden eerder op

3. Lessen beginnen later en houden eerder op

pixabay.com

In Finland beginnen op alle scholen lessen tussen 9.00 en 9.45, en de reden hiervoor is dat vroeg opstaan, klaarmaken voor school en rennen naar de bus, kinderen stress oplevert en het fysiek en mentaal behoorlijk wat energie vraagt. Daarnaast zijn de lessen hooguit om drie uur 's middags en zijn de pauzes tussendoor langer dan gemiddeld.

In Finland is niet alleen leren op school het doel, maar promoten ze een holistische manier van leren.

 

4. Er is een meer ontspannen sfeer

4. Er is een meer ontspannen sfeer

pixabay.com

Het credo van Finse scholen is 'minder stress, meer vrijheid, meer zorg'. Leerlingen krijgen dus maar twee vakken per dag en krijgen lang genoeg pauze om te eten, sociaal bezig te zijn, naar buiten te gaan, bij te komen.

Deze filosofie gaat ook op voor leraren. Op elke school zijn er kamers voor hen waar ze kunnen uitrusten, lessen kunnen organiseren of kunnen praten met elkaar. Zij zijn ook mensen en ook zij hebben een omgeving nodig die hen stimuleert om alles te geven.

5. Er is niet of nauwelijks huiswerk.

5. Er is niet of nauwelijks huiswerk.

pixabay.com

Finse leerlingen krijgen het minste huiswerk mee ter wereld. Gemiddeld zijn ze maar een half uur bezig per dag met schoolboeken. Het gaat goed met leerlingen op school zonder dat er de psychologische druk is dat ze moeten uitblinken in een of meerdere vakken. Aangezien zij zich niet druk hoeven maken om tests, toetsen en lessen op school, kunnen zij zich focussen op hun werkelijke doel, namelijk opgroeien en van school leren.

Advertisement

6. Je hebt altijd dezelfde leraar

6. Je hebt altijd dezelfde leraar

Ilmicrofono Oggiono/Flickr

In Finland is het aantal leraren dat een groep leerlingen volgt beperkt. Een leraar kan pupillen wel zes jaar lang volgen en wordt diegene zowat een familielid. Alleen zo is het mogelijk om tests af te schaffen omdat de leraar tot in de puntjes weet hoe de leerling is en op welke manier deze moet worden beoordeeld.

7. Er is onderlinge samenwerking, geen competitie

7. Er is onderlinge samenwerking, geen competitie

COD Newsroom/Flickr

Veel landen zien school als een plek waar de wet van de sterkste geldt: uiteindelijk zullen alleen de snelste en degenen die het best kunnen leren verder komen. In Finland kijken ze anders naar school. samenwerken wordt bevorderd, niet zozeer competitie. Het is niet het doel om beter te zijn dan de rest.

Advertisement

8. Leraren zijn goed in hun vak

8. Leraren zijn goed in hun vak

pixabay.com

De toelatingstesten voor leraren zijn heel moeilijk en is de standaard hoog die wordt geëist voor aspirant-leraren. Ondanks dat een leraar dezelfde klas meerdere jaren volgt zijn ouders zelden ontevreden over de kwaliteit van het onderricht. Leraren zijn niet alleen heel goed in hun vak, ze moeten ook verantwoording afleggen aan een toezichthouder die ingrijpt in het geval er zich problemen zouden voordoen.

9. Eenvoud is troef op scholen.

9. Eenvoud is troef op scholen.

usdagov/Flickr

Wat Finland een gidsland maakt in termen van onderwijs, is allemaal begonnen bij acties waarmee nog niet zo heel lang geleden is begonnen. De filosofie waarmee het onderwijs is vernieuwd is als het waren 'een terugkeer naar de oorsprong', een versoepeling van de regels en verwachtingen, wat allemaal tot uitstekende resultaten heeft geleid.

Sinds de jaren tachtig focussen ze er in Finland op om eenvoud tot prioriteit te maken. Zij gaan hierbij uit van de volgende pijlers:

  • Onderwijs is een middel om sociale ongelijkheid mee op te heffen
  • Gratis maaltijden op school
  • Makkelijkere toegang tot gezondheidszorg
  • Psychologische ondersteuning
  • Individuele beoordeling.

Advertisement

10. Je hebt na school meer dan alleen universiteit

10. Je hebt na school meer dan alleen universiteit

pexels.com

Hoeveel jongeren beginnen er wel niet aan de universiteit in de wetenschap dat ze de capaciteiten er niet voor hebben? Deze situatie doet zich voor wanneer er geen interessante banen zijn of wanneer deze banen niet de waarde toegedicht krijgen die ze eigenlijk verdienen. In Finland is de keuze om te gaan werken niet minder dan de keuze om verder te gaan met studeren.

Advertisement