Dit is het nieuwste klimaatrapport: we hebben slechts 12 jaar de tijd om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C

door Skip

12 Oktober 2018

Dit is het nieuwste klimaatrapport: we hebben slechts 12 jaar de tijd om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C
Advertisement

Moeilijk en heel ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Zo definieert de IPCC de onderneming om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden van 1,5°C in plaats van 2°C zoals eerder is afgesproken door wereldorganisaties. De IPCC is een wereldklimaatraad die gevormd is in 1988 met als doel het klimaat op aarde in de gaten te houden.

Alleen door de opwarming te verlagen met nog eens 0,5°C kunnen we een natuurramp voorkomen. Een minimale discrepantie die echter grote verschillen tot gevolg heeft als je het hebt over de impact die dit heeft op de wereld.

Advertisement
NASA/GISS

NASA/GISS

De IPCC-groep heeft de manieren in een speciaal rapport "Global Warming of 1,5°C" beschreven waarop het doel van onder de 1,5°C blijven kan worden bereikt. Naast dat er in het document wordt benadrukt dat de opwarmingslimiet wordt verlaagd wordt er ook nog een ander extreem belangrijk punt benadrukt: namelijk dat we snel moeten handelen.

Het beperkingsplan uitvoeren is niet onmogelijk, maar nog belangrijker is, is dat we het meteen doen. 12 jaar is ongeveer de tijd die we hebben (voor 2030). Is dat voorbij dan zullen er dramatische veranderingen voor het leven op aarde in het vooruizichht staan.

Wat verandert er als we overstappen van de 2°C die is afgesproken, op de 1,5°C? Experts van de IPCC leggen het in zeer lineaire termen uit: er wordt verwacht dat de zeespiegel niet verder zal stijgen dan 10 centimeter en dat het ijs in de Arctische oceaan gedurende de zomer ook niet zal verdwijnen. Ook zouden de koraalriffen een tweede kans krijgen om te overleven als de globale opwarming  onder de 1,5°C zou zijn. 

Er is een goed bericht als we moeite doen om het glas halfvol te bekijken: met dit programma waarmee het doel zou kunnen worden bereikt, verschilt niet heel veel van het plan dat al door veel landen ten uitvoer wordt gebracht, en zou het alleen sneller moeten gebeuren. Als we specifieker kijken dan zouden dit de manieren zijn om de global warming in de hand te houden:

  • 45% snijden in de uitstoot van koolstofdioxide voor 2030 en het behalen van nul netto voor 2050;
  • 85% toename van de bijdrage van duurzame energie voor 2050;
  • meer compensatiestrategieën zoals herbebossing, bio-energie gebruiken en opslag van C02.

In het document wordt onderstreept hoe deze laatste strategieën geen goede resultaten hebben gegeven zoals gehoopt, daarom gaan zij een marginale in plaats van een centrale rol spelen.

"[...] we zien nu al de gevolgen van een temperatuurstijging van 1°C in de vorm van extremere weersomstandigheden, stijging van het zeeniveau en krimpend zee-ijs in de noordelijke IJszee", aldus Panmao Zhai van de IPCC.

Het rapport van de wereldklimaatraad zal centraal staan op de klimaatconferentie Katowice COP 24 die zal worden gehouden in Polen in december 2018, maar we hopen dat er al veel eerder wordt begonnen met iets te doen.

Het onderwerp klimaatverandering gaat niet langer meer louter overheidsorganisaties aan. Ieder van osn maakt zelf de verandering al mee en zal iedereen de toekomstige veranderingen zelf gaan merken. Daarom wordt iedereen opgeroepen om de mouwen op te stropen om wat dan ook maar te doen, al is het iets afgezaagds om te laten zien dat we hart hebben voor de aarde!

Hier is het volledige rapport “Global Warming of 1.5°C”.

Afbeelding: vergelijking van de temperaturen in de wereld in de vijfjarige periode 2005-2009, in de periode van dertig haar 1951-1980. Het decennium 2000-2009 is het warmste decenium ooit geregistreerd sinds het moment dat er meetinstrumenten actief zijn (sinds 130 jaar).

Advertisement
pixabay.com

pixabay.com

Advertisement