Een oud tuberculosevaccin heeft als behandeling voor diabetes type 1 gewerkt

door Skip

29 Oktober 2018

Een oud tuberculosevaccin heeft als behandeling voor diabetes type 1 gewerkt
Advertisement

Het gaat deze dagen veel over vaccins. Los van het feit of deze wel of niet effectief zijn of niet, gaat het onderzoek zowel de kant op van het maken van nieuwe vaccins als wel een nieuwe mogelijke bestemming voor oudere vaccins te vinden.

Zo ging het ook bij het vaccin tegen tuberculose dat gebaseerd is op de bacterie Bacillus Calmette-Guérin (BCG) waarnaar de laatste jaren onderzoek is gedaan als behandeling voor enkele auto-immuunziekten. Er zijn bij een onderzoek enorm gunstige effecten waargenomen bij mensen met diabetes type 1 die het vaccin kregen ingespoten.

Advertisement
pexels.com

pexels.com

Er is een duidelijke verbetering gemeld aangaande de beheersing van de bloedsuikerspiegel bij diabetes type 1-patiënten door de onderzoekers. Zij presenteerden hun studie tijdens de jaarlijke bijeenkomst van het Europees Genootschap voor Diabetesonderzoek (EASD).

Dat je diabetes type 1 zou moeten kunnen behandelen met een beschermingsmiddel tegen de tbc-bacterie, ondersteunt volgens de onderzoekers de theorie dat een aantal auto-immuunziekten – waaronder diabetes – mogelijk kunnen worden veroorzaakt doordat we minder blootstaan aan ziekmakers om ons heen en doordat we meer ontsmettingsmiddelen en antibioticaproducten zijn gaan gebruiken en er over het algemeen meer aandacht uitgaat naar schoonmaken. "Al heel lang wordt er gedacht dat een schonere omgeving zorgt voor een toename van het aantal gevallen van sommige auto-immuunziekten," aldus dr. Faustman, auteur van de studie.

Tijdens de test hebben de deelnemers twee doses van het vaccin gekregen; tussen de injecties zaten er twee weken. Bij alle deelnemers is er een aanzienlijke  daling waargenomen in de gemiddelde bloedsuikerwaarden voor of sowieso binnen 3 jaar na de toediening. Dat het effect van vaccin vijf jaar daarna aanhoudt is om blij van te worden.

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Het is niet bekend wanneer en of het tbc-vaccin zal worden opgenomen als behandeling van diabetes. Dit onderzoek blijft echter zeer belangrijk, zowel voor verdere vorsing naar de oorzaken (die al niet uitsluitend meer wordt beschouwd als genetisch) van het begin van de ziekte, als wel dat er nader wordt gekeken naar het omzetten en suikers en hoe medicijnen daar op reageren. Allemaal kostbare kennis in de zoektocht naar een geneesmiddel!

Bron:

 

Advertisement