Deze 20 leefregels van Amerikaanse indianen zou iedereen moeten kennen

door Skip

18 November 2018

Deze 20 leefregels van Amerikaanse indianen zou iedereen moeten kennen
Advertisement

In 1994 werd een klein gedeelte van de gedragscode van Amerikaanse indianen gepubliceerd in het blad "Inter-Tribal Times." Bij dit blad zijn ze gespecialiseerd in het vertellen van verhalen en het maken van reportages over volkeren in de wereld, met name de volkeren die in Noord-Amerika leven. Het boek is opgedeeld in 20 punten die elk een richtlijn zijn over hoe je volwassen moet worden, goed samenleeft met anderen en de natuur en dat je altijd dankbaar moet zijn. Voor de inheemse indianen zijn deze teksten net zo belangrijk als de heilige teksten dat zijn voor mensen die aanhangers zijn van monotheïstische religies. Er staan dogma's in die gevolgd moeten worden om de geesten te danken voor je bestaan.

Advertisement
pixabay.com

pixabay.com

 • 1. Bid altijd, alleen of samen, de Grote Geest luistert altijd.
 • 2. Wees verdraagzaam toe naar iedereen, vooral met hooghartige, driftige en gierige mensen en bidt voor hen dat ze hun weg weer vinden waar ze van af zijn geraakt.
 • 3. Bewandel je eigen weg en probeer dat alleen te doen, zonder aan anderen te laten dat zij dit voor jou doen. Naast elkaar lopen is zeker goed en positief, maar wordt dit alleen negatief wanneer het pad dat je bewandelt door iemand is uitgezet.
 • 4. Behandel je gasten eervol en respectvol. Geef hen dus het beste eten en biedt hen een slaapplaats aan.
 • 5. Eigen jezelf nooit iets toe wat niet van jou is (maar van iemand of een gemeenschap) als je er niet voor gewerkt hebt of je het niet hebt gekregen.
Advertisement
wsilver/flickr

wsilver/flickr

 • 6. Heb respect voor alles wat er is op deze aarde, mensen en andere wezens.
 • 7. Heb veel respect voor de gedachten, wensen van de ander en wat die diegene zegt. Onderbreek een ander nooit en kap de ander niet af wanneer iemand aan het woord is. Anderen moeten zich ook kunnen uitdrukken.
 • 8. Spreek niet kwaad over anderen om geen negatieve energie in het universum te brengen. Deze energie wordt dan weer in tweevoud uitgestort over de kwaadspreker.
 • 9. Fouten maken is menselijk en iedereen maakt ze. Je moet de ander leren vergeven voor zijn fouten, maar ook die van jezelf.
 • 10. Door slechte gedachten worden lichaam, brein en geest ziek. Het is des belangrijk om te leren optimistisch te denken.
maxpixel.net

maxpixel.net

 • 11. Leer om de natuur niet te zien als iets dat er is ten behoeve van de mens, maar als een onderdeel van jezelf, als familie, die je dan ook als zodanig behandelt.
 • 12. Zie kinderen als de toekomst die komen gaat zodat je hen kunt leren wat liefde is en hen de ruimte kan geven om groot te worden. Kinderen kunnen op hun beurt de mensen van wie ze houden belangrijke levenslessen leren.
 • 13. Andere schade toebrengen leidt tot niets goeds, je vergiftigt ook jezelf met de pijn die je een ander doet.
 • 14. Wees altijd oprecht op elk moment omdat eerlijkheid deel uitmaakt van de goede normen en waarden in dit universum.
 • 15. Leer het evenwicht bewaren op mentaal, fysiek en emotioneel vlak. Door je lichaam te trainen versterk je je geest. Door je ziel te verrijken wordt je emotioneel sterker.
Indianbilder/Facebook

Indianbilder/Facebook

 • 16. Het is belangrijk om beslissingen te nemen voor degene die je in de toekomst zal zijn en hoe je zult reageren op de hindernissen in het leven, leer met name verantwoording te nemen voor je eigen daden.
 • 17. Respecteer altijd de privacy en de persoonlijke ruimte van een ander. Kom niet aan hun spullen zonder dat eerst te vragen. Heilige en religieuze voorwerpen zijn verboden.
 • 18. Leer om van jezelf te houden, jezelf trouw te zijn en jezelf te helpen. Dit is van fundamenteel belang als je hetzelfde wilt doen met andere mensen.
 • 19. Respecteer andermans geloof en leg nooit je eigen geloof aan iemand op.
 • 20. Deel met anderen je fortuin en je geluk. 
Advertisement