Duitsland: in 2019 produceerden hernieuwbare bronnen meer energie dan steenkool en kernenergie

Janine image
door Janine

31 Augustus 2019

Duitsland: in 2019 produceerden hernieuwbare bronnen meer energie dan steenkool en kernenergie
Advertisement

Duitsland als een deugdzaam land in termen van gebruik en verbruik van hernieuwbare energiebronnen en voorop in de strijd tegen het gebruik van steenkool en kernenergie, een van de belangrijkste factoren van milieuvervuiling. We moeten leren van de les van de Duitse staat, omdat de gegevens van het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) erg bemoedigend lijken en ten gunste van hernieuwbare energiebronnen. Goed nieuws dat bijdraagt aan de vele initiatieven, groot en klein, om het bewustzijn van milieuproblemen over de hele wereld te vergroten.

via Reuters

Advertisement
Pexels

Pexels

De gegevens van het Instituut hebben betrekking op de eerste 6 maanden van 2019 in Duitsland en wezen erop dat hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche, wind, biomassa en hydro-elektrische opgewekte elektriciteit goed zijn voor 47,3% van de nationale energieproductie tegen 43,3% van die van kolencentrales en kerncentrales.

Onder de hernieuwbare energiebronnen valt windenergie het eerst op, waarvan het verbruik in Duitsland in de eerste maanden van 2019 met 20% toenam in vergelijking met 2018. Daarentegen nam het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen zoals steenkool en kernenergie af, van 23,7 tot 20,7% met een beslissende daling van de kooldioxide-uitstoot met 15% in vergelijking met het voorgaande jaar.

Advertisement
Pixabay

Pixabay

Dit alles was niet alleen mogelijk dankzij het meteorologische klimaat van Midden- en Noord-Europa in de eerste zes maanden van 2019, maar vooral als een ideaal antwoord op de toename van de kosten van CO2-uitstoot, ten koste van de daarentegen lagere kosten van natuurlijke gassen. Het Duitse instituut schat ook dat gecombineerde fotovoltaïsche en windenergie de afgelopen maanden meer elektriciteit hebben gegenereerd dan bruinkool en kolen bij elkaar.

Goed nieuws voor de westerse wereld, waaraan de bereidheid van Duitsland is toegevoegd om de elektriciteit die wordt opgewekt door kerncentrales tegen 2022 te sluiten. Ook wij kunnen het.

Source:

Advertisement