Visueel oor: mensen die naar deze GIF kijken, zeggen dat ze geluiden horen

Janine image
door Janine

06 September 2021

Visueel oor: mensen die naar deze GIF kijken, zeggen dat ze geluiden horen
Advertisement

Sommige mensen “horen" de beelden die ze zien. Het lijkt een ingewikkelde en bijna onmogelijke uitspraak, maar het is een veel voorkomende situatie waarin mensen geluiden associëren met beelden. De afbeelding die we je gaan laten zien, is viraal gegaan op het web, wat tot grote discussies heeft geleid. Sommige mensen hebben zich afgevraagd hoe het mogelijk is dat een beeld ervoor zorgt dat we er onmiddellijk geluiden mee associëren. The Skipping Pylon is een afbeelding die het fenomeen van het visuele oor perfect beschrijft.

via BBC

Advertisement
LisaDeBruine/Twitter

LisaDeBruine/Twitter

Om precies te zijn gaat het om een GIF, dat wil zeggen een geanimeerd en geluidloos beeld, dat een springende hoogspanningsmast laat zien. Wanneer de mast de grond raakt, wordt een schuddend effect waargenomen. Veel mensen zweren dat ze een geluid horen wanneer de mast landt. De GIF is in 2008 gemaakt als onderdeel van een photoshop-uitdaging en naar aanleiding van de talrijke getuigenissen over de perceptie van geluid hebben de experts verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dr. Lisa De Bruine, psycholoog aan de Universiteit van Glasgow, startte een onderzoek. Ze plaatste de animatie op haar Twitter-profiel en vroeg mensen wat ze hoorden na het zien van de GIF.

Advertisement

LisaDeBruine/Twitter

Uit het onderzoek bleek dat 75% van degenen die de GIF zagen en aan het experiment deelnamen, zeiden dat ze een soort plof hoorden wanneer de mast op de grond landde. 14% van de geïnterviewden gaf daarentegen aan niets gehoord te hebben. Een klein deel van de geïnterviewden zei iets anders te hebben gehoord en een nog kleiner percentage koos ervoor om hun percepties niet bekend te maken. Volgens deskundigen kunnen mensen een geluid horen omdat dit laatste wordt geassocieerd met het landen van een zwaar object: het is onze ervaring die deze auditieve illusie genereert.

Een persoon legde uit dat "het brein 'wacht/voorspelt' wat er visueel gaat gebeuren en vervolgens een versie van wat het verwacht via de relevante zintuigen afvuurt. Het verklaart ook waarom sommigen een fysieke schok kunnen 'voelen'." Het lijkt er dus op dat er niet één verklaring is. Dr. De Bruine zei: "Ik dacht dat sommige van de visiewetenschappers die ik volg dit meteen zouden kunnen verklaren, maar er lijken verschillende plausibele verklaringen te zijn en geen duidelijke consensus." Heb jij iets gehoord?

Advertisement