Paddenstoelen kunnen volgens een onderzoek met elkaar "praten" door ongeveer 50 "woorden" te gebruiken: dat beweert een studie

Janine image
door Janine

12 April 2022

Paddenstoelen kunnen volgens een onderzoek met elkaar "praten" door ongeveer 50 "woorden" te gebruiken: dat beweert een studie
Advertisement

Paddestoelen die met elkaar praten? Als ons zo'n vraag zou worden gesteld, zouden we meteen aan iets geks denken, misschien een onwerkelijke of op zijn minst paradoxale situatie. Maar zelfs als het ongelooflijk lijkt, beschrijft wat naar voren is gekomen uit het onderzoek waarover we je gaan vertellen een soortgelijk scenario.

Nee, we maken geen grapje, want het onderzoek in kwestie heeft precies het communicatieve potentieel van deze natuurlijke elementen onderzocht. Van soort tot soort zijn er veel verschillen, maar de essentie is deze: door elektrische impulsen kunnen de paddenstoelen "praten", met elkaar communiceren wanneer er potentiële gevaren of voedselbronnen zijn. Ben je klaar om deze wetenschappelijke ontdekking die bijna rechtstreeks uit een sprookje lijkt te komen nader te ontdekken?

via Royal Society Open Science

Advertisement
Mark/Wikimedia - Not the actual photo

Mark/Wikimedia - Not the actual photo

Het onderzoek werd gepubliceerd door de Royal Society Open Science en gaat uit van een heel eenvoudig principe. Welke? Neuronen in onze hersenen communiceren via veranderingen in elektrisch potentieel, maar bijna alle wezens zonder zenuwstelsel produceren deze pieken en dalen. En paddenstoelen zijn geen uitzondering.

De pieken en elektrische veranderingen zouden daarom precies de "talen" zijn die paddenstoelen gebruiken om te communiceren. Professor Andrew Adamatzky, een van de auteurs van het onderzoek, bevestigt dit met zekerheid en specificeert dat deze natuurlijke elementen, om berichten naar elkaar over te brengen, ook een soort "vocabulaire" zouden hebben die uit ongeveer 50 "woorden" bestaat.

Natuurlijk: het is wetenschappelijk niet correct om het zo te noemen, maar, voor alle duidelijkheid, dat is precies de functie die de impulsen die door het mycelium van de op hetzelfde netwerk gekweekte paddenstoelen gaan, vervullen. De bevindingen van wetenschappers spreken bovendien voor zich: hoe meer paddenstoelen uit hetzelfde mycelium groeien, hoe meer berichten ze kunnen uitwisselen. Dankzij elektroden waren Adamatzky en zijn team in staat om de productie van elektrische impulsen van elke paddenstoel nauwkeurig vast te leggen en te catalogiseren.

Advertisement
Royal Society Open Science

Royal Society Open Science

"We weten niet of er een directe relatie is tussen deze berichten die paddenstoelen uitwisselen en menselijke taal - merkte hij op - misschien niet, maar er zijn veel overeenkomsten in de verwerking van informatie. De veronderstelling is dat de paddenstoelen "met elkaar praten" zoals andere wezens doen, elkaar waarschuwen voor de aanwezigheid van voedsel of voor mogelijke gevaren". In die zin was Adamatzky verbaasd om te verifiëren dat de elektrische signalen in dergelijke situaties een scherpe piek uitzonden. Maar dat is niet alles.

Door de impulsen wiskundig te analyseren en te vergelijken met menselijke taal - in het bijzonder met de Engelse taal - concludeerden de onderzoekers dat de lengte van schimmel-"woorden" vrij gelijkwaardig is aan die van Engelse termen. "Dit alles betekent misschien niets - gaf Adamatzky toe - maar de mogelijkheid om te vertalen wat deze organismen zeggen, is zeker reëel en zeer interessant".

Kortom: uit dit onderzoek komt een werkelijk nieuw en ongewoon perspectief naar voren. Wat denk jij? Kun je nog op dezelfde manier naar paddenstoelen kijken?

Advertisement