Italiaanse oliemaatschappij gaat biodiesel maken van frituurolie

door Skip

23 Juni 2017

Italiaanse oliemaatschappij gaat biodiesel maken van frituurolie
Advertisement

Voor de verwerking van frituurolie zijn hele precieze regels en toch eindigt bij veel mensen thuis in de afvoerput, met enorme schade voor het milieu tot gevolg. Nu is er echter hoopgevend nieuws te melden over het gebruik ervan in kantines en restaurants: De Italiaanse energie- en oliemaatschappij Eni zal in de raffinaderijen in Gela en Venetië de olie omzetten in diesel van hoge kwaliteit.

Foto's: Pixabay / Eni

Advertisement

Een akkoord voor de vestigingen in Venetië en Gela

Een akkoord voor de vestigingen in Venetië en Gela

De raffinaderijen in de twee steden richten zich beiden op biobrandstof (de vestiging in Venetië is in 2014 omgebouwd, in Gela zal dat in 2018 het geval zijn). Het nieuws komt naar buiten nadat er een akkoord is gekomen tussen de instantie in Italië die toeziet op de verwerking van gebruikte olie (Conoe) en oliemaatschappij Eni, door deze laatste zullen alle bedrijven die aan de Conoe verbonden zijn hun olie geven aan het bedrijf dat elektriciteit produceert en distribueert.

Het hergebruik van plantaardige olie zal niet alleen helpen bij het verminderen van de hoeveelheid olie die moet worden gezuiverd waar dat normaal heengaat, maar gaat ook de uitstoot van fijnstof en koolstofdioxide omlaag. Met dit akkoord zal Eni de productie van Diesel+ opschroeven dat voor 15% uit groene diesel bestaat. 

Advertisement