Een drieling werd gescheiden bij hun geboorte en ter adoptie afgestaan: het verhaal van een macaber sociologisch experiment

door Skip

04 Juli 2018

Een drieling werd gescheiden bij hun geboorte en ter adoptie afgestaan: het verhaal van een macaber sociologisch experiment
Advertisement

Volwassenen hadden besloten om hen in naam van een macaber wetenschappelijk experiment te scheiden, en zorgde het lot ervoor dat zij elkaar tegenkwamen en werd alles uitgewist waar zij de eerste negentien jaar van hun leven in hadden geloofd. Dit is het verhaal van de identieke Amerikaanse drieling die opgegeven zijn voor adoptie zonder te vermelden dat er ook anderen waren zodat er onderzoek kon worden gedaan naar dit bijzondere aspect van de geboorte door hoofdzakelijk Viola Bernard en Peter Neubauer, twee kinderpsychiaters, die nooit hun handelen hebben ontkend.

Advertisement

Het lot wilde dat ze weer bij elkaar kwamen...

Het lot wilde dat ze weer bij elkaar kwamen...

Neon

Hoe hebben deze drie jongens kunnen ontdekken wat er negentien jaar eerder was voorgevallen? Door het lot en hoe ongelofelijk dat soms kan uitvallen: in 1980 startte de jonge student Bobby Shafran op het Sullivan County Community College in New York, maar werd hij in de gangen steevast aangesproken met Eddy, met een akelige spontaniteit. Binnen een dag werden de twee aan elkaar voorgesteld en stonden ze elkaar aan te kijken niet alsof ze iemand anders voor zich zagen, maar alsof ze in de spiegel stonden te kijken.

Advertisement

Ze werden opgegeven voor adoptie en zeiden ze niet tegen de gezinnen dat er anderen waren: waarom?

Ze werden opgegeven voor adoptie en zeiden ze niet tegen de gezinnen dat er anderen waren: waarom?

Newsday

Dankzij nog een ongelofelijke reeks mazzelrijke gebeurtenissen, werd het bekend dat er nog een jpngen bestond die identiek aan hen was. David Kellman had toevallig hun verhaal in de krant gelezen. De jaren die volgden waren bijzonder, want de drie namen de gewoonte op om met elkaar af te spreken, streden TV-zenders om ze te mogen interviewen en deinden zij mee op de onverwachtse golf van populariteit. Wat zij echter nog niet wisten is dat er achter hun scheiding een experiment schuilging waar zij en andere tweelingen en drielingen bij werden betrokken, in totaal 13 kinderen.

Source

Source

In een documentaire die in 2018 in de V.S. uitkwam deed regisseur Tim Wardle onderzoek naar het macabere aspect van het hele verhaal: er werd ontdekt dat het adoptiebureau Louise Wise Services die hun zaak regelde, toestemming had gegeven en in was gegaan op de verzoeken van twee belangrijke psychiaters die wilden onderzoeken hoe identieke tweelingen die werden gescheiden bij de geboorte zich zouden ontwikkelen.
Tweelingkinderen op zoek naar een nieuw gezin werden toegewezen zonder dat er bekend werd gemaakt dat er nog anderen waren en werden zij vervolgens gevolgd in hun groeiproces, en wilde men een antwoord vinden in de bewogen discussie over genen versus hoe je bent opgegroeid. De bijzonderheid aan de situatie was dat dit experiment kon worden gestart vanaf het vroegste moment. De studie werd gestart door de vooraanstaande psychologe Viola Bernard en werd hier vervolgens verder mee gegaan door collega Neubauer, maar toen de meerlingen dit begonnen na te pluizen, was de eerstgenoemde al overleden. De observaties van Neubauer (overleden in 2008), hoewel nooit afgemaakt, staan in een tekst die hij heeft laten verzegelen bij de Yale-universiteit en niet zal worden gepubliceerd tot 2066 juist vanwege de onvrede en onrust dat de tekst veroorzaakte in de publieke opinie toen in de tijd van de gebeurtenissen.

Niet alle betrokken kinderen bij het onderzoek zijn te weten gekomen van de manier hoe waarop beschikbaar zijn gesteld voor adoptie, maar van degenen die dit hebben ontdekt, hebben er drie zelfmoord gepleegd, waaronder Edward 'Eddy' Galland. Hij zou 34 worden.

In de video hieronder kan je de trailer zien van de documentaire over deze gebeurtenis, dat onheilspellend lijkt op het verhaal van dat jongetje dat opgroeide als meisje, ook hier in de naam der psychiatrische wetenschap.

Advertisement