Priester heeft 26 jaar verkeerde doopformule uitgesproken: duizenden gelovigen moeten het herhalen

Janine image
door Janine

19 Februari 2022

Priester heeft 26 jaar verkeerde doopformule uitgesproken: duizenden gelovigen moeten het herhalen
Advertisement

Er zijn dingen die veel mensen in het leven gewoon als vanzelfsprekend beschouwen. Voor bijna alle christenen is de doop er ongetwijfeld een van. Het fundamentele sacrament, het sacrament dat de weg opent voor alle anderen, is een rite die velen van jongs af aan ontvangen en die ze voor altijd met zich meedragen.

Maar zelfs in zo'n heilige en in sommige opzichten voor de hand liggende context, kan een simpele menselijke fout erg duur komen te staan. De priester waarover we je gaan vertellen, weet er alles van, die in de Verenigde Staten gedurende 26 lange jaren een kleine fout heeft gemaakt bij het uitspreken van een formule toen hij de gelovigen van zijn kerk doopte. Het resultaat? Duizenden mensen hebben ontdekt dat hun doop niet geldig is en dat daarom alle andere ontvangen sacramenten ook niet geldig zijn.

via CBS News

Advertisement
Pxhere - Not the actual photo

Pxhere - Not the actual photo

Zijn naam is Andres Arango en hij is al jaren in de St. Gregory Catholic Church in Phoenix, Arizona. Onder zijn verschillende taken die hij in de parochie uitvoerde, was er natuurlijk ook het dopen van de gelovigen, een activiteit die Arango al bijna drie decennia probleemloos uitvoert. Totdat bleek dat er iets mis was met die heilige ceremonies, namelijk het gebruik van het woord "wij" in plaats van de eerste persoon "ik".

Dat klopt: pater Arango sprak altijd de woorden "wij dopen u" uit in plaats van de formule "ik doop u". Een fout die volgens de katholieke leer zeker niet gering is, aangezien duizenden gelovigen die door de priester zijn gedoopt nu hebben ontdekt dat de ontvangen sacramenten niet langer geldig zijn.

Het lijkt absurd maar het is echt zo: door die jarenlange verkeerde formule, doop na doop, is alles van nul en generlei waarde geweest. Na de ontdekking van de fout, die plaatsvond in juni 2021, voerde het plaatselijke bisdom alle nodige controles uit en informeerde vervolgens de gelovigen over wat er was gebeurd. "De formule 'wij dopen u' kan niet als geldig worden beschouwd, want het is niet de gemeenschap die doopt, maar het is Christus, Hij alleen, die van alle sacramenten voorziet", schreef bisschop Thomas Olmsted in een mededeling aan de parochianen.

Advertisement
Maxpixel - Not the actual photo

Maxpixel - Not the actual photo

"Pater Andres Arango was niet van plan de gelovigen kwaad te doen - voegde de man eraan toe - of hen van hun sacramenten te beroven. Het spijt ons oprecht". Woorden van consternatie die vervolgens werden gevolgd door die van dezelfde priester die een fout maakte in de formule, die om vergeving vroeg en zijn ontslag aankondigde.

Niets aan te doen dus voor duizenden gelovigen. Een kleine-grote onoplettendheid waarvan niemand ooit had gedacht dat het zo fundamenteel was, waarvan het nog steeds niet duidelijk is hoe het kan worden verholpen. Ongelooflijk, toch?

Advertisement